IBN
Închide

37Publicaţii

245Descărcări

17271Vizualizări

Catan Petru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11

2022 - 4

Performanța economică a entității prin prisma managementului sistemic
Catan Petru , Deliu Angela
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration5th International Conference
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-8-9.
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producția agricolă – unul din pilonii de bază a securității alimentare a țării
Catan Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-3527-4-1 .
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовое сопровождение социального предпринимательства: региональный и международный опыт
Катан Петр , Лысенко Владлена
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на монографию «Инновационные политики развития международного туризма в контексте европейской интеграции Республики Молдова» Авторы: Балан Игорь, др., конф. унив., Жигарева Елена, дрд., Кротенко Ирина, др.
Катан Петр
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Abordarea și soluționarea conflictelor în cadrul organizației
Chisili Serghei , Catan Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Ediția 4, Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of the COVID-19 pandemic period of the republic of Moldova between truth and false
Shargu Lilia , Catan Petru
University of European Studies of Moldova
Cogito
Nr. 3(13) / 2021 / ISSN 2068-6706 / ISSNe 2247-9384
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of foreign economic activities with the help of taxes
Catan Petru , Gulca Lilia
University of European Studies of Moldova
Annali d’Italia
Nr. 16 / 2021 / ISSN 3572-2436
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul eficienței economice prin prisma performanței indicatorilor economici
Ulinici Andrian , Catan Petru , Deliu Angela
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Ediția 4, Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические аспекты научного исследования производства и реализации сельскохозяйственной продукции в динамике,
Пармакли Дмитрий1 , Катан Петр2 , Запша Галина3
1 Комратский государственный университет,
2 Европейский Университет Молдовы,
3 Одесский государственный аграрный университет
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методологические подходы оценки политического и экономического рисков зарубежных инвестиций
Катан Петр , Пырцак Григорий
Европейский Университет Молдовы
Sciences of Europe
Nr. 1(73) / 2021 / ISSN 3162-2364
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рассмотрение экономических факторов политического риска сквозь призму исторических событий
Катан Петр1 , Алымова Татьяна2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Sciences of Europe
Nr. 3(64) / 2021 / ISSN 3162-2364
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Experiența externă a funcționării instituțiilor financiare de sprijin al micului business
Catan Petru1 , Zamoiski Vitalii2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul de muncă și ocuparea populației rurale în Republica Moldova
Catan Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопросы влияния инфекции COVID-19 на состояние мировой экономики
Катан Петр1 , Тодорич Людмила2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Căile de sporire a calității și eficienței deciziilor manageriale în sectorul agrar
Catan Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea economică în sectorul agrar: factori și condiții de modelare
Catan Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e-Știința – premisă pentru eficientizarea colaborării în domeniul cercetării științifice
Catan Petru1 , Cujba Rodica2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(222-224) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нестабильность производства продукции сельского хозяйства в зонах неустойчивого земледелия
Катан Петр1 , Пармакли Дмитрий2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Procesul managementului strategic în cadrul instituțiilor de microfinanțare din Republica Moldova
Catan Petru1 , Popa Viorica2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу об изменении приоритетов в оценке труда менеджера
Контиев Валерий , Катан Петр
Славянский университет, Республика Молдова
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37