IBN
Închide
Catan Petru
Cuvinte-cheie (135): loans (3), managerial decisions (2), împrumuturi (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Experiența externă a funcționării instituțiilor financiare de sprijin al micului business
Catan Petru1, Zamoiskii Vitalie2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul de muncă și ocuparea populației rurale în Republica Moldova
Catan Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопросы влияния инфекции COVID-19 на состояние мировой экономики
Катан Петр1, Тодорич Людмила2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Căile de sporire a calității și eficienței deciziilor manageriale în sectorul agrar
Catan Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea economică în sectorul agrar: factori și condiții de modelare
Catan Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e-Știința – premisă pentru eficientizarea colaborării în domeniul cercetării științifice
Catan Petru1, Cujba Rodica2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(222-224) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нестабильность производства продукции сельского хозяйства в зонах неустойчивого земледелия
Катан Петр1, Пармакли Дмитрий2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Procesul managementului strategic în cadrul instituțiilor de microfinanțare din Republica Moldova
Catan Petru1, Popa Viorica2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу об изменении приоритетов в оценке труда менеджера
Контиев Валерий, Катан Петр
Славянский университет Республики Молдова
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уровень образования – ключевой фактор экономического развития
Пармакли Дмитрий1, Катан Петр2
1 Комратский государственный университет,
2 Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Delimitări conceptuale ale managementului în general şi a managementului sporirii eficienţei economice
Catan Petru, Companeeţ Maria
Universitatea Slavonă a Moldovei
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemului multifactorial de luare a deciziilor manageriale în sectorul agrar
Catan Petru
Universitatea de Stat din Leningrad
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-117-41-8.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ возможностей реализации инструментов мотивации в менеджменте отечественных предприятий
Catan Petru, Companeeţ Maria
Universitatea Slavonă a Moldovei
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

The analysis of banking sector in Moldova in 2014 through financial stability indicators
Catan Petru1, Popa Viorica2
1 Universitatea Slavonă a Moldovei ,
2 National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Aspecte socio-economice de creştere a raioanelor din regiunea de dezvoltare sud
Doga Valeriu1, Ignat Anatolie1, Catan Petru2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Slavonă a Moldovei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(12) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Evaluarea căilor şi metodelor de eficientizare a rezultatului activităţii de gestiune a antreprenorului constructiv
Catan Petru1, Popa Viorica2
1 Universitatea Slavonă a Moldovei ,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Rolul managementului strategic în activitatea instituţiilor bancare din Republica Moldova
Catan Petru1, Popa (Şeptelici) Viorica2
1 Universitatea Slavonă a Moldovei ,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Evaluarea eficienţei economice a utilizării potenţialului de producţie în sectorul agrar în baza evaluării valorice a resurselor
Catan Petru
Universitatea Slavonă a Moldovei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(5) / 2011 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 9 October, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 6

Analiza situaţiei social-economice a sectorului agrar – parte componenta a sistemului economic national
Catan Petru1, Ţurcanu Petru2
1 Universitatea Slavonă a Moldovei ,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea economică a utilizării mijloacelor de producţie în sectorul agrar al Republicii Moldova
Catan Petru
Universitatea Slavonă a Moldovei
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(34) / 2010 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24