IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-10 16:29
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 4)11
  2019  (2 din 2)23
  2018  (2 din 2)20
  2017  (3 din 4)43
  2016  (4 din 4)58
  2015  (4 din 4)89
  2014  (4 din 4)96
  2013  (4 din 4)101
  2012  (4 din 4)98
  2011  (4 din 4)113
  2010  (4 din 4)25
  2009  (3 din 4)57
imagine

pISSN: 1857-4130
Economie şi Sociologie
Economy and Sociology
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2014.07.21-2016.12.14)
  • B (2013.06.27-2014.07.20)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate. Drept economic, penal şi poliţienesc


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole734326140574571830230
Volume3927973930
Total7733541136675

Vizualizări   756Descărcări   39

Conţinutul numărului de revistă

Dimensiunile şi tendinţele securităţii alimentare în Republica Moldova 9-18

CZU: 338.439.6(478)

Bajura Tudor
Termen scurt vs termen lung în economie (partea II) 19-29

CZU: 330.34

Dinga Emil
Dezvoltarea sectorului viti-vinicol de producere-procesare - directia strategica a economiei din regiune (in baza materialelor Gagăuziei) 30-33

CZU: 338.432:663.2(478)

Onofrei Aliona, Dudoglo Tatiana
Regiunile în contextul proceselor de urbanizare a populaţiei 34-45

CZU: 332.14(4)

Maximilian Silvestru, Gribincea Alexandru, Epuraş Ovidiu, Gribincea Corina
Managementul funcţionării sistemului informaţional în activitatea de secretariat 46-54

CZU: 004+005.912

Sârbu Ion, Georgescu Nicolaie
Optimizarea exploatării curate şi valorificarea sustenabila a resurselor naturale (studiu de caz: nisipurile aluvionare aurifere) 55-61

CZU: 330.15:504.06

Roşca Petru, Marinescu Ioana-Andreea
Constituirea şi dezvoltarea instituţiilor publice de susţinere a IMM în Republica Moldova 62-71

CZU: 334.72.012.63/.64(478)

Aculai Elena
Principiile dezvoltării cooperaţiei de consum din moldova, locul acestora în economia mondială 72-78

CZU: 334.735(478)+339.9

Gribincea Alexandru, Daniliuc Aliona
Analiza pieţei naţionale a materialelor de construcţie 79-85

CZU: 339.13.017:691(478)

Cojocaru Vadim, Şargu Lilia
Frauda fiscală ca fenomen global 86-91

CZU: 336.227.2+339.9

Luchian Ivan
Aplicarea aparatului matematico-statistic în scopul estimării indicatorilor de creştere inovaţională 92-104

CZU: 001.891:338(478)

Şuşu-Ţurcan Aurelia, Naval Elvira
Unele aspecte conceptuale cu privire la formarea şi gestionarea resurselor umane 105-110

CZU: 331.108

Muravschi-Lişman Aliona
Elaborarea modelului de estimare a incidentei investiţiilor străine directe asupra creşterii economice în Republica Moldova şi prognoza acestora pe termen scurt 111-119

CZU: 339.727.22:338.1(478)

Slonovschi Dumitru
Eficienţa economiei: reflecţii 120-125

CZU: 338:[634.8+663.2](478)

Fiştic Maria
Analiza gradului de competitivitate a producţiei vinicole moldoveneşti 126-130

CZU: 339.137.2:663.2(478)

Cazacu Aurelia
Gestiunea riscurilor de mediu induse de industria materialelor de construcţii din Republica Moldova 131-135

CZU: 504.054:691(478)

Rabosapca Irina, Barta Andras-Istvan
Modernizarea sistemului trezorerial prin implementarea programelor de management financiar 136-145

CZU: 351.075.34:005.915

Anghel Sofia
Indicatorii calităţii sistemului de guvernare corporativă 145-154

CZU: 005.7:33

Rău Andrei
Cooperarea întreprinderilor mici şi mari din Ucraina: impactul ei asupra dezvoltării afacerilor şi activitatea inovaţională 155-159

CZU: 334.72.012.62/63(477)

Isakova Nina, Bogdan Svetlana
Dezvoltarea forţei de muncă în sectorul vitivinicol a Republicii Moldova 160-165

CZU: 658.3:[634.8+663.2](478)

Iaţişin Tatiana, Colesnicova Tatiana
Socializarea deviantă a economiei în sistemele sociale regionale în lumina gândirii ştiinţifice 166-174

CZU: 339.137.27

Zîbareva Oxana, Pidghirna Valentina
Managementul resurselor umane în sectorul agroalimentar 175-182

CZU: 005.96:338.439(478-22)

Sîrbu Adrian
Sistemul de indicatori în evaluarea impactului politicilor publice 183-189

CZU: 351

Prodan-Şestacov Liubovi
Climatului investiţional – parte integrantă a economiei – teoria de reglementare şi realitatea practică 190-198

CZU: 330.322.1:620.9(478)

Raghimov Maarif
Organizaţia virtuală: un model de business network international şi formă inovatoare de afaceri internaţionale 199-202

CZU: 339.13:004

Kokorina Victoria
Sistemul de principii privind estimarea valorii bunurilor imobiliare 203-207

CZU: 332.6

Buzu Olga