IBN
Închide
Dinga Emil
Cuvinte-cheie (17): singe European tax (1), own resources (1), European budget (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Innovative visions on economic predictions and fiscal reform at european level
Dinga Emil
Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Modelul de raționalitate homo socionomicus. O analiză logică
Dinga Emil
Academia Româna
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Fiscalitatea și dezvoltarea economică sustenabilă
Padurean Elena, Dinga Emil, Leonida Ionel
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 June, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Echivalenţa ricardiană şi „Urma” fiscalităţii în comportamentul economic
Dinga Emil
Academia Româna
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Termen scurt vs termen lung în economie (partea I)
Dinga Emil
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termen scurt vs termen lung în economie (partea II)
Dinga Emil
Universitatea din Bucureşti
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6