IBN
Închide

55Publicaţii

90Descărcări

11333Vizualizări

Dudoglo Tatiana D.
Cuvinte-cheie (171): урожайность (11), Crop Yield (8), прибыль (7)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 38.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Молдова: етодические особенности анализа
Пармакли Дмитрий, Todorici Tatiana, Дудогло Т.
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу расчетов производственной и операционной эффективности деятельности предприятий
Дудогло Т., Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Операционная прибыль - ключевой показатель эффективности деятельности предприятий
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Т.
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 17

Experience of efficient use of land in conditions of unsustainable farming
Dudoglo Tatiana
Comrat State University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(5) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Land as a socio-economic basis of statehood (on the example of ATU Gagauzia)
Parmacli Dumitru1, Dudoglo Tatiana1, Bessarab Irina2
1 Comrat State University,
2 State University of Moldova
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(6) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natural and economic fundamentals of land use (on the example of ATU Gagauzia)
Parmacli Dumitru, Dudoglo Tatiana
Comrat State University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(6) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виноградарство в АТО Гагаузия: состояние, прогноз развития
Кара Сергей, Дудогло Т.
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția a 5-a, Vol. I. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Графоаналитический метод прогнозирования финансовых показателей
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Т.
Комратский государственный университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика расчетов прямого и сопутствующего эффекта роста объемов реализации продукции на промышленных предприятиях
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Т.
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика расчетов прямого и сопутствующего эффекта роста объемов услуг на предприятиях автотранспорта
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Т.
Комратский государственный университет
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обоснование резервов роста продуктивности земли в сельском хозяйстве
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Т.
Комратский государственный университет
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примеры градации показателей эффективности реализованной продукции
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Т.
Комратский государственный университет
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Производств продукции сельского хозяйства в динамике: особенности расчета и анализа
Пармакли Дмитрий, Дудогло Т., Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прямой и сопутствующий эффекта роста объемов товарной продукции: какой больше?
Пармакли Дмитрий1, Тодорич Людмила1, Дудогло Т.1, Ianioglo Alina2
1 Комратский государственный университет,
2 Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное состояние отрасли плодоводства в АТО Гагаузия
Дудогло Т.
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 24 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительный анализ состояния производства продукции растениеводства в Республике Казахстан и Республике Молдове
Пармакли Дмитрий1, Дудогло Т.1, Есбулатова А.2, Аринкин Е.2
1 Комратский государственный университет,
2 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (ЗКАТУ)
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ценовой и натуральный операционный леверидж: особенности применения в сельском хозяйстве
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Т.
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическая оценка продвижения товаров (услуг)
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Т.
Комратский государственный университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическое обоснование резервов роста финансовых показателей
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Т.
Комратский государственный университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность использования земли в сельском хозяйстве: особенности расчета земельного потенциала
Дудогло Т.
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 55