IBN
Închide

35Publicaţii

52Descărcări

2699Vizualizări

Dudoglo Tatiana D.
Cuvinte-cheie (101): урожайность (8), прибыль (6), Crop Yield (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 24.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 6

Experience of efficient use of land in conditions of unsustainable farming
Dudoglo Tatiana
Comrat State University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(5) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обоснование резервов роста продуктивности земли в сельском хозяйстве
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примеры градации показателей эффективности реализованной продукции
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прямой и сопутствующий эффекта роста объемов товарной продукции: какой больше?
Пармакли Дмитрий1, Тодорич Людмила1, Дудогло Татьяна1, Яниогло Алина2
1 Комратский госуниверситет,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительный анализ состояния производства продукции растениеводства в Республике Казахстан и Республике Молдове
Пармакли Дмитрий1, Дудогло Татьяна1, Есбулатова А.2, Аринкин Е.2
1 Комратский госуниверситет,
2 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (ЗКАТУ)
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность использования земли в сельском хозяйстве: особенности расчета земельного потенциала
Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Графический метод прогнозирования в сельском хозяйстве
Лазарева Лидия, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование графиков для прогнозирования
Mihni Marina, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование диаграмм сравнения в экономике
Барладян Марина, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу оценки деятельности предприятий в динамике 
Дудогло Татьяна, Бессараб Ирина
Молдавский Государственный Университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииIV Национальная научно - практическая конференция
Ediția a 4-a, Vol. II. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83084-3.
Disponibil online 10 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маржинальный доход и урожайность сельскохозяйственных культур
Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опыт эффективного использования земли в сельском хозяйстве
Онофрей Александру, Дудогло Татьяна
Молдавский Государственный Университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondialeConferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности расчета плановой рентабельности реализованной продукции
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности расчета эффективности внедрения новых технологических операций в растениеводстве
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение графиков в экономических исследованиях
Пармакли Дмитрий, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 12

On some methodological errors in calculations of  profitability of the products sold
Parmacli Dumitru, Dudoglo Tatiana
Comrat State University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(2) / 2017 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 24 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диаграммы сравнения: сущность, значение, особенности применения
Барладян Марина, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția a 3-a. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование графиков для прогнозирования
Драган Елена, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția a 3-a. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу расчетов производственной и операционной эффективности деятельности предприятий
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика расчета эффективности реализованной продукции (альтернативный подход)
Пармакли Дмитрий, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35