IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 6
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Cotelnic A., Negru I.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Serviciul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2021
ISBN: 978-9975-155-20-5
CZU: 33+005(082)=135.1=111=161.1 S 90
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 8 iulie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (284)Pedagogie (4)Arhitectura (1)Ştiinţe agricole (1)Studiul artelor, culturologie (1)Ştiinţe fizico-matematice (2)Tehnică (1)Administrare publică (1)