IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-07 15:13
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 1)22
  2016  (1 din 1)13
  2014  (2 din 1)33
  2013  (1 din 1)18
  2012  (1 din 1)17
imagine

pISSN: 2435-1114
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova

Analele USEM constituie o publicaţie ştiinţifică anuală elaborată în baza rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale corpului ştiinţifico-didactic ale USEM din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice.

 


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole103577211245684
Volume67085228
Total109648061473

Vizualizări   664Descărcări   81

Conţinutul numărului de revistă

Uzucapiunea extratabulară potrivit dispozițiilor codului civil

5-8

CZU: 347.232.4

Bîtca Ion

Uzucapiunea tabulară potrivit dispozițiilor codului civil

9-15

CZU: 347.232.4

Bîtca Ion

Aspecte generale cu privire la democrație ca formă a regimului politic

15-20

CZU: 342.1/.5

Cerba Valeriu , Pascalu Ina

Conceptul de insurgenţă

20-26

CZU: 341.3

Frunze Ion

Înregistrările audio-video în procesul civil (domeniu, competență, procedură)

26-30

CZU: 347.94

Prisac Alexandru

Asigurarea supremației constituției. 25 de ani de la fondarea curții constituționale a Republicii Moldova

30-45

CZU: 342.565.2(478)

Puşcaş Victor

Potențialul de muncă și ocuparea populației rurale în Republica Moldova

46-53

CZU: 331.522.2/.4(478-22)

Catan Petru

Операционная прибыль - ключевой показатель эффективности деятельности предприятий

53-59

CZU: 338.31:658:633

Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна

Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Молдова: етодические особенности анализа

59-68

CZU: 338.439:664.6(478)

Пармакли Дмитрий , Тодорич Татьяна , Дудогло Татьяна

Unele considerațiuni privind avantajele și dezavantajele orientării Republicii Moldova spre spațiul euroasiatic

69-73

CZU: 327(478)

Пырцак Григорий

Riscurile și oportunitățile geopolitice ale securității naționale a Republicii Moldova în contextul necesității intensificării relațiilor de cooperare cu organizația tratatului Atlanticului de Nord

73-84

CZU: 327(478)

Ungureanu Veaceslav

Reactualizarea clivajelor sociopolitice în Republica Moldova: retrospective, realități și provocări

84-94

CZU: 323(478)

Варзарь Пантелимон

Теоретические аспекты политического риска

94-100

CZU: [32.01+323](478)

Алымова Татьяна

Технологии ведения международных переговоров

100-108

CZU: 327:005.574

Стан Валентина , Țurcanu Alina , Арнаут Еужен

Utilizarea greșită a prepozițiilor în mass—media

109-112

CZU: 811.135.1'36:070

Colţun Gheorghe

Folosirea neologismelor – element esențial al dezvoltării limbajului jurnalistic

113-116

CZU: 811.135.1'373.43:070

Colţun Gheorghe

Paradigma mass-media din Republica Moldova: între Est și Vest

117-122

CZU: 316.653+32.019.51:070

Enachi Valentina

Reflecții despre imagini feminine în contextul cultural și mediatic

123-129

CZU: [316.346.2-055.2:[070:008](091)+396

Enachi Valentina

Umanismul și transumanismul.modalități de abordare în mass-media

129-136

CZU: 070:316.77

Enachi Valentina

Dimensiunea pragmatică a politicii discursive în alegerile prezidențiale din România, noiembrie 2019

136-148

CZU: [32.019.51:070+324](498)

Peru-Balan Aurelia

Rolul psihologiei sănătății în promovarea stilului sănătos de viață în rîndurile tineretului

149-154

CZU: 159.923.2:613.96

Ostrovari Petru

Lexicographical source entries

153-158

CZU: 81'373.6+81'374.4

Corcodel Svetlana