IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-29 10:52
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2020  (1 din 1)22
  2016  (1 din 1)13
  2014  (2 din 1)33
  2013  (1 din 1)18
  2012  (1 din 1)17
imagine

pISSN: 2435-1114
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova

Analele USEM constituie o publicaţie ştiinţifică anuală elaborată în baza rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale corpului ştiinţifico-didactic ale USEM din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice.

 


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole103811812174684
Volume68252257
Total109894332431

Vizualizări   879Descărcări   90

Conţinutul numărului de revistă

Uzucapiunea extratabulară potrivit dispozițiilor codului civil5-8

CZU: 347.232.4

Bîtca Ion
Uzucapiunea tabulară potrivit dispozițiilor codului civil9-15

CZU: 347.232.4

Bîtca Ion
Aspecte generale cu privire la democrație ca formă a regimului politic15-20

CZU: 342.1/.5

Cerba Valeriu , Pascalu Ina
Conceptul de insurgenţă20-26

CZU: 341.3

Frunze Ion
Înregistrările audio-video în procesul civil (domeniu, competență, procedură)26-30

CZU: 347.94

Prisac Alexandru
Asigurarea supremației constituției. 25 de ani de la fondarea curții constituționale a Republicii Moldova30-45

CZU: 342.565.2(478)

Puşcaş Victor
Potențialul de muncă și ocuparea populației rurale în Republica Moldova46-53

CZU: 331.522.2/.4(478-22)

Catan Petru
Операционная прибыль - ключевой показатель эффективности деятельности предприятий53-59

CZU: 338.31:658:633

Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Молдова: етодические особенности анализа59-68

CZU: 338.439:664.6(478)

Пармакли Дмитрий , Тодорич Татьяна , Дудогло Татьяна
Unele considerațiuni privind avantajele și dezavantajele orientării Republicii Moldova spre spațiul euroasiatic69-73

CZU: 327(478)

Пырцак Григорий
Riscurile și oportunitățile geopolitice ale securității naționale a Republicii Moldova în contextul necesității intensificării relațiilor de cooperare cu organizația tratatului Atlanticului de Nord73-84

CZU: 327(478)

Ungureanu Veaceslav
Reactualizarea clivajelor sociopolitice în Republica Moldova: retrospective, realități și provocări84-94

CZU: 323(478)

Варзарь Пантелимон
Теоретические аспекты политического риска94-100

CZU: [32.01+323](478)

Алымова Татьяна
Технологии ведения международных переговоров100-108

CZU: 327:005.574

Стан Валентина , Țurcanu Alina , Арнаут Еужен
109-112

CZU: 811.135.1'36:070

Colţun Gheorghe
Folosirea neologismelor – element esențial al dezvoltării limbajului jurnalistic113-116

CZU: 811.135.1'373.43:070

Colţun Gheorghe
Paradigma mass-media din Republica Moldova: între Est și Vest117-122

CZU: 316.653+32.019.51:070

Enachi Valentina
Reflecții despre imagini feminine în contextul cultural și mediatic123-129

CZU: [316.346.2-055.2:[070:008](091)+396

Enachi Valentina
Umanismul și transumanismul.modalități de abordare în mass-media129-136

CZU: 070:316.77

Enachi Valentina
Dimensiunea pragmatică a politicii discursive în alegerile prezidențiale din România, noiembrie 2019136-148

CZU: [32.019.51:070+324](498)

Peru-Balan Aurelia
Rolul psihologiei sănătății în promovarea stilului sănătos de viață în rîndurile tineretului149-154

CZU: 159.923.2:613.96

Ostrovari Petru
Lexicographical source entries153-158

CZU: 81'373.6+81'374.4

Corcodel Svetlana