IBN
Închide

122Publicaţii

167Descărcări

42150Vizualizări

Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации 13Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации10Creşterea economică în condiţiile globalizării9Ştiinţă, educaţie, cultură 7Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике6Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei6Strategii şi politici de management în economia contemporană6Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale5Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice5Ştiinţă, Educaţie, Cultură3Ştiinţă, educaţie, cultură3Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ2Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice2Economie2Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE2Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației1Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale1Economie. 1Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale1Dunărea – Nistru: Anuar 1Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale1Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны1
Parmacli Dumitru
Cuvinte-cheie (348): урожайность (20), Crop Yield (18), прибыль (17)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 88. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

On the question of calculating the effectiveness of the products sold
Пармакли Дмитрий, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproduction type in agriculture: assessment method
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На пути развития творческой активности студентов
Пармакли Дмитрий, Кураксина Светлана, Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процентиль – малоизвестный показатель в отечественной экономической литературе
Пармакли Дмитрий, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 20

Methodology for analysis of the dynamics of crop production (on the example of Khmelnitsky region, Ukraine)
Parmacli Dumitru1, Zelensky Viktor2, Zelenskiy Andrey2
1 Comrat State University,
2 Podilskyi State Agrarian and Engineering University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(7) / 2020 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 2 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some particularities in comparison of economic indicators
Parmacli Dumitru, Dudoglo Tatiana, Bessarab Irina
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some particularities in comparison of economic indicators
Bessarab Irina, Parmacli Dumitru, Dudoglo Tatiana
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Буджакская степь – зона неустойчивого земледелия
Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Молдова: етодические особенности анализа
Пармакли Дмитрий, Тодорич Татьяна, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу расчетов производственной и операционной эффективности деятельности предприятий
Дудогло Татьяна, Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые особенности анализа финансовых показателей деятельности предприятий
Желяпова Надежда, Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Операционная прибыль - важнейший показатель деятельности субъектов хозяйствования
Тодорич Людмила, Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Операционная прибыль - ключевой показатель эффективности деятельности предприятий
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности дифференциации затрат в сельскохозяйственных организациях
Пармакли Дмитрий1, Грибов Андрей2
1 Комратский государственный университет,
2 Гродненский государственный аграрный университет
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности расчетов критических показателей производства промышленной продукции
Тумба Роман, Колтук Яна, Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности расчетов производственного левериджа и запаса финансовой прочности
Капсамун Евгения, Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка динамики экономических показателей деятельности предприятия IM «SU-Canal» мун. Комрат
Пометко Иван, Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка степени риска в мебельном производстве
Анастасов Сергей, Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-055-3.
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение трехосевых графиков в анализе
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примеры применение трехсевых графиков
Драгни Алла, Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 122