IBN
Închide

58Publicaţii

66Descărcări

5382Vizualizări

Parmacli Dumitru M.
Cuvinte-cheie (156): прибыль (13), урожайность (12), постоянные и переменные затраты (9)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 36.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 7

Land productivity in agriculture in the Republic of Moldova: regional aspect
Parmacli Dumitru1, Ianioglo Alina2
1 Comrat State University ,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(5) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нестабильность производства продукции сельского хозяйства в зонах неустойчивого земледелия
Катан Петр1, Пармакли Дмитрий2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Комратский госуниверситет
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обоснование резервов роста продуктивности земли в сельском хозяйстве
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примеры градации показателей эффективности реализованной продукции
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прямой и сопутствующий эффекта роста объемов товарной продукции: какой больше?
Пармакли Дмитрий1, Тодорич Людмила1, Дудогло Татьяна1, Яниогло Алина2
1 Комратский госуниверситет,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительный анализ состояния зернопроизводства в Республике Молдова и Хмельницкой области Украины
Пармакли Дмитрий1, Зеленский В.2, Зеленский А.2
1 Комратский госуниверситет,
2 Подольский государственный аграрно-технический университет
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительный анализ состояния производства продукции растениеводства в Республике Казахстан и Республике Молдове
Пармакли Дмитрий1, Дудогло Татьяна1, Есбулатова А.2, Аринкин Е.2
1 Комратский госуниверситет,
2 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (ЗКАТУ)
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 16

Methodical approach of substantiation of potential indicators of land use efficiency in agriculture
Parmacli Dumitru1, Ianioglo Alina2
1 Comrat State University ,
2 National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коэффициент роста урожайности как показатель эффективности реализованной продукции
Пармакли Дмитрий, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых уточнениях методики расчетов эффективности товарной продукции
Пармакли Дмитрий
Комратский госуниверситет
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О применении среднегодовой скользящей в сельском хозяйстве
Арнаут Светлана, Пармакли Дмитрий
Комратский госуниверситет
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Об упорядочении показателей эффективности реализованной продукции
Пармакли Дмитрий1, Колева Домника2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский госуниверситет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondialeConferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обращение к участникам конкурса
Пармакли Дмитрий
Комратский госуниверситет
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности применения маржинального анализа на транспортных предприятиях
Колева Домника, Пармакли Дмитрий
Комратский госуниверситет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииIV Национальная научно - практическая конференция
Ediția a 4-a, Vol. II. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83084-3.
Disponibil online 10 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности расчета плановой рентабельности реализованной продукции
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности расчета эффективности внедрения новых технологических операций в растениеводстве
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели рентабельности в экономической литературе: исследование разновидностей
Колева Домника, Пармакли Дмитрий
Комратский госуниверситет
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение графиков в экономических исследованиях
Пармакли Дмитрий, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рентабельность продаж или операционный ценовой леверидж?
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила
Комратский госуниверситет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные методические подходы расчета рентабельности реализованной продукции
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 58