IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE",
Bălți, Moldova, 15-16 septembrie 2017
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Responsabili de ediție: Tcaci C.
Locul publicării: Balti, Republic of Moldova
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 322
ISBN: 978-9975-50-215-3
CZU: 082:378.4(478-21)=135.1=111=161.1 A 86
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2018  103
  2017  95
Disponibil în IBN: 10 iulie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (1)Tehnică (4)Economie (186)Filosofie (1)Drept (2)Pedagogie (6)Psihologie (3)Sociologie (14)Ştiinţe politice (1)Ştiinţe agricole (1)Filologie (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Administrare publică (3)