IBN
Close

109Publicaţii

339Descărcări

59679Vizualizări

Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации 14Creşterea economică în condiţiile globalizării12Ştiinţă, educaţie, cultură 7Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации7Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике6Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale5Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice5Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei5Ştiinţă, educaţie, cultură5Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice3Strategii şi politici de management în economia contemporană3Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ2Ştiinţă, Educaţie, Cultură2Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale2Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE2Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны2Știință, educație, cultura2Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației2Dunărea – Nistru: Anuar 1Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE1Strategii și politici de management în economia contemporană1
Dudoglo Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 83.
Teze/Rezumate în culegeri - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 12
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 13
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 70
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3

2023 - 9

Examples of assessing types of reproduction agricultural products in ATU Gagauzia
Parmakli Dmitrii , Dudoglo Tatiana , Todorici Ludmila
Comrat State University
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-06-2.
Disponibil online 27 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological features of dynamics analysis sunflower production
Parmakli Dmitrii , Dudoglo Tatiana , Todorici Ludmila
Comrat State University
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-06-2.
Disponibil online 27 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые особенности проведения сравнительного анализа на сельскохозяйственных предприятиях
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 21 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о развитии навыков исследовательской работы студентов
Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Каскадные графики: особенности использования в экономических исследованиях
Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика оценки динамики производимой продукции в зонах неустойчивого земледелия
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна , Кураксина Светлана , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические особенности анализа динамики производства подсолнечника
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul I. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-20-8.
Disponibil online 6 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка типов воспроизводства продукции в сельскохозяйственных организациях
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 22 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примеры оценки типов воспроизводства сельскохозяйственной продукции в АТО Гагаузия
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul I. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-20-8.
Disponibil online 6 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

Some features of application of graphs in economic research
Parmakli Dmitrii , Dudoglo Tatiana
Comrat State University
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глобальные экономические проблемы и пути их решения
Порческо-Гозун Даниил , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-055-3.
Disponibil online 7 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Земельные ресурсы АТО Гагаузия: проблемы эффективного использования
Порческо-Гозун Нина , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-055-3.
Disponibil online 7 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые особенности применения графиков в экономических исследованиях
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.1. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основополагающий принцип обеспечения расширенного воспроизводства на предприятиях
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна , Кураксина Светлана , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проведение экономических расчетов с использованием графиков
Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 8. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3526-4-2..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Радиальные диаграммы: значения, особенности построения, примеры применения
Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие творческого профессионального мышления и научного потенциала студентов
Дудогло Татьяна , Кураксина Светлана , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные аспекты формирования кредитной политики коммерческого банка
Башчаванжи Елена , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-055-3.
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тренды в графическом методе исследований
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 8. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3526-4-2..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

К вопросу расчетов эффективности реализованной продукции
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тип воспроизводства в сельском хозяйстве: методика оценки
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности сравнительного анализа эффективности использования земли на предприятиях сельского хозяйства
Дудогло Татьяна , Бессараб Ирина
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение трехосевых графиков при анализе статистических показателей
Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процентиль – малоизвестный показатель в отечественной экономической литературе
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 13

COVID-19: глобальный сдвиг в сторону онлайн-обучения
Mîțî Tatiana , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some particularities in comparison of economic indicators
Parmakli Dmitrii , Dudoglo Tatiana , Bessarab Irina
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some particularities in comparison of economic indicators
Bessarab Irina , Parmakli Dmitrii , Dudoglo Tatiana
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Демографический эффект пандемии в мире
Zotovici Anna , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Молдова: етодические особенности анализа
Пармакли Дмитрий , Тодорич Татьяна , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу инвестиционной привлекательности региона АТО Гагаузия
Пашалы Екатерина , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу расчетов производственной и операционной эффективности деятельности предприятий
Дудогло Татьяна , Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Краткий анализ продуктивности земли в сельском хозяйстве Республики Молдова и Нижегородской области России
Дудогло Татьяна1 , Навдаева Светлана2
1 Комратский государственный университет,
2 Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Операционная прибыль - ключевой показатель эффективности деятельности предприятий
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последствия COVID-19 на экономику Молдовы
Коростий Инна , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение трехосевых графиков в анализе
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные тенденции развития интернет-маркетинга и электронной торговли в период пандемии.
Пономарева Ольга , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономические последствия пандемии «COVID-19»
Самси Василий , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 17

Experience of efficient use of land in conditions of unsustainable farming
Dudoglo Tatiana
Comrat State University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(5) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Land as a socio-economic basis of statehood (on the example of ATU Gagauzia)
Parmakli Dmitrii1 , Dudoglo Tatiana1 , Bessarab Irina2
1 Comrat State University,
2 Moldova State University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(6) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natural and economic fundamentals of land use (on the example of ATU Gagauzia)
Parmakli Dmitrii , Dudoglo Tatiana
Comrat State University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(6) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виноградарство в АТО Гагаузия: состояние, прогноз развития
Кара Сергей , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Графоаналитический метод прогнозирования финансовых показателей
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика расчетов прямого и сопутствующего эффекта роста объемов реализации продукции на промышленных предприятиях
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-1066
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика расчетов прямого и сопутствующего эффекта роста объемов услуг на предприятиях автотранспорта
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обоснование резервов роста продуктивности земли в сельском хозяйстве
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примеры градации показателей эффективности реализованной продукции
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Производств продукции сельского хозяйства в динамике: особенности расчета и анализа
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-1188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прямой и сопутствующий эффекта роста объемов товарной продукции: какой больше?
Пармакли Дмитрий1 , Тодорич Людмила1 , Дудогло Татьяна1 , Яниогло Алина2
1 Комратский государственный университет,
2 Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное состояние отрасли плодоводства в АТО Гагаузия
Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 24 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительный анализ состояния производства продукции растениеводства в Республике Казахстан и Республике Молдове
Пармакли Дмитрий1 , Дудогло Татьяна1 , Есбулатова А.2 , Аринкин Е.2
1 Комратский государственный университет,
2 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 109