IBN
Închide

64Publicaţii

105Descărcări

22731Vizualizări

Todorici Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 54.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Labour market analyses as a main part of the master's program modernization process
Carabet Maria , Levițcaia Alla , Todorici Ludmila
Comrat State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 25 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproduction type in agriculture: assessment method
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияния пандемии коронавирусной инфекции на состояние мировой и отечественной экономики
Карабет Мария , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На пути развития творческой активности студентов
Пармакли Дмитрий , Кураксина Светлана , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 11

Definition and classification of accounts receivable and accounts payable. Method of analysis of business activity of the enterprise (Definirea şi clasificarea creanţelor şi datoriilor. Metoda de analiză a activității afacerii întreprinderii)
Казаренко Алена , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernization process of the master’s program in finance
Leviţcaia Alla , Todorici Ludmila , Carabet Maria
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможности эффективной налогового-бюджетной политики в Республике Молдова
Карабет Мария , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопросы влияния инфекции COVID-19 на состояние мировой экономики
Катан Петр1 , Тодорич Людмила2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационные процессы, как основа развития сельскохозяйственной отрасли
Кол Надежда , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Операционная прибыль - важнейший показатель деятельности субъектов хозяйствования
Тодорич Людмила , Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Операционная прибыль - ключевой показатель эффективности деятельности предприятий
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение трехосевых графиков в анализе
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы безработицы и занятости населения
Франкогло Елена , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление дебиторской задолженностью, как элемент эффективной кредитной политики фирмы
Карасени Стефанида , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление финансовыми результатами в современных условиях хозяйствования
Сиркели Владимир , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 13

Графоаналитический метод прогнозирования финансовых показателей
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маржинальный доход и урожайность сельскохозяйственных культур: экономическая взаимосвязь
Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика расчетов прямого и сопутствующего эффекта роста объемов реализации продукции на промышленных предприятиях
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика расчетов прямого и сопутствующего эффекта роста объемов услуг на предприятиях автотранспорта
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обоснование резервов роста продуктивности земли в сельском хозяйстве
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 64