IBN
Închide
Aculai Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 13
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 1

A second chance for entrepreneurs in the Republic of Moldova: challenges and solutions
Novac Alexandra , Aculai Elena , Maier Lidia
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Features of the Entrepreneurial Mindset of SMEs’ Owners in the Moldavian Unfriendly Environment
Aculai Elena , Stratan Alexandru , Vinogradova Natalia
National Institute for Economic Research of Moldova
Studies on Entrepreneurship, Structural Change and Industrial Dynamics
2020. Cham, Elveția. ISSN Electronic ISSN 2511-2031 Print ISSN 2511-2023.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Special needs of entrepreneurs with disabilities in the condition of the Republic of Moldova
Aculai Elena , Saghin Lilia
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Involvement in business of young graduates of vocational education and training institutions: the case of the Republic of Moldova
Aculai Elena , Deliu Natalia
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale a tinerilor în cadrul instituţiilor de învăţământ profesional tehnic secundar din Republica Moldova
Aculai Elena1 , Novac Alexandra1 , Deliu Natalia2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SME support policy in the Republic of Moldova  and assessment of its impact on business development
Aculai Elena , Stratan Alexandru , Novac Alexandra
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

The use of international rankings for business development policy evaluation in the Republic of Moldova
Aculai Elena , Maier Lidia , Novac Alexandra
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

RECENZIE la monografia „Sistemul de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii”
Aculai Elena
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Assessment of the business environment in the Republic of Moldova: key trends and determining factors
Stratan Alexandru , Aculai Elena , Vinogradova Natalia
National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 June, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-1846
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Main directions of research of small and mediumsized enterprises in european countries
Aculai Elena
National Institute for Economic Research, ASM
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Principalii factori determinanţi ai mediului de afaceri în Republica Moldova
Aculai Elena1 , Veveriţă Valentina2 , Vinogradova Natalia1
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(72) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 10 July, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la cartea dlui ION SARBU, dr.hab., prof. Univ. „Администрирование предпринимательства в условиях рыночных отношений (обзор)”
Aculai Elena , Doga Valeriu
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele de bază în dezvoltarea IMM-urilor în Republica Moldova: rezultatele obținute și resursele utilizate
Aculai Elena , Novac Alexandra , Vinogradova Natalia , Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 June, 2014. Descarcări-27. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние иностранной собственности на показатели деятельности предприятий
Акулай Елена1 , Исакова Нина2
1 Национальный Институт Экономических Исследований АНМ,
2 Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М.Доброва Национальной Академии Наук Украины
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Constituirea şi dezvoltarea instituţiilor publice de susţinere a IMM în Republica Moldova
Aculai Elena
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legislaţia privind susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova: retrospectivă şi prezent
Aculai Elena1 , Veveriţă Valentina2
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Ministerul Economiei, Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programele de stat de susţinere a IMM-Urilor în Republica Moldova: 20 de ani de dezvoltare
Aculai Elena , Vinogradova Natalia , Maier Lidia , Savelieva Galina
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-1037
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Abordări strategice privind asigurarea securitaţii alimentare a RM
Moroz Victor , Ignat Anatolie , Aculai Elena
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Потребности предприятий в бизнес-услугах и уровень их удовлетворения в рамках ассоциаций предпринимателей
Акулай Елена , Bulgac Adela
Институт Экономики, Финансов и Статистики Республики Молдова
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Научное обеспечениеполитики развития кластеров в Республике Молдова
Стратан Александр , Акулай Елена
Институт Экономики, Финансов и Статистики Республики Молдова
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24