IBN
Închide
Buzu Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 5

Îmbunătățirea tehnologiilor de construcții pentru reparații, renovari, inginerie și reinginerie
Шамис Е.1 , Бузу О.2 , Присяжнюк М.1 , Бурьянов Александр3 , Зубко Валентина1
1 Academia Internațională de Ecologie și Științe ale Securității Vieții, Filiala Moldova,
2 Агентство земельных отношений и кадастра,
3 Московский государственный строительный университет
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concept of the national valuation standards: development framework, prerequisities and the best international practices
Buzu Olga
Technical University of Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode sistem-analitice pentru studiul activității vitale
Шамис Е.1 , Бузу О.2 , Присяжнюк М.1 , Бурьянов Александр3 , Зубко Валентина1
1 Academia Internațională de Ecologie și Științe ale Securității Vieții, Filiala Moldova,
2 Агентство земельных отношений и кадастра,
3 Московский государственный строительный университет
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluții organizatorice și tehnice inovatoare în crearea de obiecte de activitate vitală
Шамис Е.1 , Бузу О.2 , Присяжнюк М.1 , Бурьянов Александр3 , Зубко Валентина1
1 Academia Internațională de Ecologie și Științe ale Securității Vieții, Filiala Moldova,
2 Агентство земельных отношений и кадастра,
3 Московский государственный строительный университет
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О методологических аспектах оценки жилых домов в сельской местности в целях налогообложения
Бузу О. , Доминик Елена
Технический Университет Молдовы
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Conceptual aspects and the most used practices in obtaining the reliability of entity value estimation
Bîrca Iulita12 , Iulita3 , Ganea Victoria4 , Buzu Olga5
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
3 „Dimitrie Cantemir”Christian University Bucharest,
4 State University of Moldova,
5 Technical University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Barriers to the use of property taxation in municipal finance
Grover Richard1 , Richard2 , Buzu Olga3 , Gunes Tugba4 , Tugba5 , Tugba4
1 Oxford Brookes University,
2 Uniwersytet Warminsko-Mazurski,
3 Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru,
4 TKGM, Ankara, Turkey,
5 Republic geodetic authority, Belgrad
Journal of Financial Management of Property and Construction
Nr. 2(24) / 2019 / ISSN 1366-4387
Disponibil online 10 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

The influence of the real property cadastre on sustainable rural development
Buzu Olga
Agency for Land Relations and Cadastre, Republic of Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Об экономических и социальных рычагах регулирования развития городов и других населенных пунктов
Бузу О.
Технический Университет Молдовы
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Dezvoltarea competitivităţii sustenabile a companiilor de construcţii
Buzu Olga1 , Olga2
1 Agenția Relații Funciare și Cadastru a RM,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of pricing of the mortgage market in the Russian Federation and the Republic of Moldova (part 1)
Kasyanenko Tatiana1 , Buzu Olga2
1 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов,
2 Technical University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of pricing of the mortgage market in the Russian Federation and the Republic of Moldova (part 2)
Kasyanenko Tatiana1 , Buzu Olga2
1 Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов,
2 Technical University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 June, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование организации оценки недвижимого имущества в целях налогообложения в Республике Молдова
Бузу О.
Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie a R.Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Evaluarea în contextul reformei contabile
Buzu Olga1 , Olga2
1 Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie a R.Moldova,
2 Întreprinderea de Stat “Cadastru”
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(13) / 2015 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Aplicarea abordării sinergetice în teoria evaluării proprietăţii imobiliare
Buzu Olga
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării în republica moldova: situaţia actuală şi perspective de dezvoltare
Buzu Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(10) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Институциональные аспекты оценки недвижимого имущества в составе многоцелевого кадастра
Бузу О.
Технический Университет Молдовы
Cadastru și Drept
Vol.33. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Sistemul de principii privind estimarea valorii bunurilor imobiliare
Buzu Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Оценка имущества для налогообложения в контексте международных стандартов
Бузу О.
Технический Университет Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(42) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономические и социальные эффекты от внедрения новой системы оценки недвижимого имущества
Бузу О.
Технический Университет Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(42) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23