IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)10
  2020  (2 din 2)24
  2019  (2 din 2)23
  2018  (2 din 2)20
  2017  (3 din 4)43
  2016  (4 din 4)58
  2015  (4 din 4)89
  2014  (4 din 4)96
  2013  (4 din 4)101
  2012  (4 din 4)98
  2011  (4 din 4)113
  2010  (4 din 4)25
  2009  (3 din 4)57
imagine

pISSN: 1857-4130
Economie şi Sociologie
Economy and Sociology
Categoria:
  • B+ (2020.06.26-2024.06.26)
  • B (2017.10.26-2020.06.26)
  • B (2014.07.21-2016.12.14)
  • B (2013.06.27-2014.07.20)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate. Drept economic, penal şi poliţienesc


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole757591931895274032452
Volume41420821648
Total79863401310600

Vizualizări   1210Descărcări   18

Conţinutul numărului de revistă

Ingineria financiară pe piata valorilor mobiliare 9-12

CZU: 336.76(478)

Cuhal Radu, Ungureanu Mihai
Situaţia curentă a RM în comparări internaţionale 13-19

CZU: 338(478:100)

Stratan Alexandru, Olărescu Zaharia, Carmen Nicolae
Impactul datoriei publice interne asupra securitaţii financiare în condiţiile de criza economică 20-28

CZU: [338+336.27](478)

Fărîmă Nicolae, Manole Tatiana, Iliadi Gheorghe
Unele viziuni asupra principiilor metodice de planificare macroeconomică 41-46

CZU: 336.52+338.124.4

Ganea Victoria, Sanduţa Tatiana, Maximilian Silvestru
Problema globala: Substituirea carburantilor tradiţionali 47-56

CZU: 338.45:620.9(100)

Gribincea Alexandru, Bârdan Veaceslav, Epuraş Ovidiu
Tendinţa busineeului mic şi mijlociu din RM 57-63

CZU: 334.72.012.63/.64(478)

Deliu Angela, Bîrca Iulita, Frăsîneanu Pantelemon, Prodan Olga
Gestiunea riscului valutar în activitatea sectorului bancar 64-65

CZU: [336.71+336.748]:005.334

Cuhal Radu, Ungureanu Mihai, Băduleţeanu Mircea
Implicaţii metodologice referitor la mecanismul planificări financiare în cadrul întreprinderilor cooperaţiei de consum din RM 66-71

CZU: 334.735:658.14/.17

Ganea Victoria, Sanduţa Tatiana, Iliadi Gheorghe
Aspecte teortetice privind concurenţa şi însemnantatea economică a competitivităţii 72-76

CZU: 339.137.2

Condrea Elena, Stratan Alexandru
Aspecte metodologice ale studiului mediului concurenţial pe piaţa produselor de importanţă socială în RM 77-86

CZU: [338+339.137.2](478)

Maxim Ion, Cărare Viorica
Unele aspecte privind costurile sistemelor informaţionale bancare 87-99

CZU: 004.78:336.71:338.5

David Constantin, Ciobanu Sergiu, Ursu Eugeniu
Bazele ştiintifice ale managementului potenţialului de resurse ale întreprinderilor industriei extractive 100-103

CZU: 338.45:69

Raghimov Maarif, Doga Valeriu
Optimizarea tehnicilor decizionale în condiţii de risc 104-108

CZU: 005.31:330.45

Tofan Tatiana, Savelieva Galina
Managementul riscurilor în companiile de asigurări 109-112

CZU: 005.334:368.03

Sîrbu Victoria, Doga Valeriu
Imbunatatirea eficienţei gestionării fluxurilor financiare în domeniul asigurării medicale obligatorii 113-118

CZU: 336.531.2:364.3:614.2

Miron Oxana, Cobzari Ludmila
Sistemul antifraudă fiscală în RM 119-123

CZU: 336.227.2(478)

Severin Valeriu, Chimacovschi Aliona, Buşmachiu Eugenia
Finanţarea sistemului de sanătate 124-128

CZU: 336.531.2:61(478)

Copăceanu Cristina, Iliadi Gheorghe
Principalii factori care influenţează procesul de luare a deciziilor în sectorul agricol 129-133

CZU: 338.43.02

Suditu Natalia
Rolulu managementului auditului extern asupra utilizării eficiente a finanţelor publice 134-140

CZU: 336.146:657.6

Bostanaru Simion, Rotaru Lilia
Particularităţi de esenţă ale investiţiilor în educaţie şi formare profesionala 141-144

CZU: 336.531.2:37

Creciun Ala, Ganea Victoria
Definitivarea şi sistematizarea factorilor apariţiei riscurilor fiscale 145-149

CZU: 336.22

Criclivaia Diana, Ulian Galina
Ce împiedica unei creşteri economice sustenabile în RM 150-155

CZU: 338.1(478)

Chistruga Marcel, Rotaru Lilia
Problema stabilităţii financiare 156-161

CZU: 336.143

Speianu Viorica, Maximilian Silvestru
Transmisia asimetrică a preţurilor de la modificările cursului de schimb 162-168

CZU: [336.748.1+338.53](478)

Slobozian Dorin, Cuhal Radu, Stratan Alexandru
Fundamentări teoretice şi abordări praxiologice ale creşterii economice 169-173

CZU: 330.35

Modrînga Ala, Chistruga Marcel
Evaluarea impactului îmbătrînirii demografice 174-181

CZU: [314.93+316.346.32]-053.9

Savelieva Galina, Zaharov Svetlana, Tofan Tatiana, Bîrca Iulita
Opţiunile social-politice ale cetăţenilor municipiului Chişinău 182-195

CZU: 316.334.3:324(478-21)

Mocanu Ion, Blajco Vladimir
Necesităţile vitale ale potenţialului uman cer realizării reale 196-199

CZU: 316.344.2:330.59(478)

Timuş Andrei
Efectele socio-economice ale migraţiei în RM şi Romania 200-200

CZU: 316.334.2:331.556.4(478+498)

Cernei-Băcioiu Mihaela, Călcâi Gheorghe, Mocanu Victor