IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-10 16:30
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (3 din 4)
  2016  (4 din 4)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (4 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (4 din 4)
  2010  (4 din 4)
  2009  (3 din 4)
imagine

pISSN: 1857-4130
Economie şi Sociologie
Economy and Sociology
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2014.07.21-2016.12.14)
  • B (2013.06.27-2014.07.20)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate. Drept economic, penal şi poliţienesc


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole723273786437570829220
Volume3822323622
Total7612961094997
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   704Descărcări   12

Conţinutul numărului de revistă

Cum să reducem riscul apariţiei crizelor financiare grave? 9-14
Balcerowicz Leszek
Identificarea regimului cursului de schimb valutar în Republica Moldova 15-25
Cibotaru Vitalie, Neumann Rainer, Cuhal Radu, Ungureanu Mihai
Factori emergenţi inovaţiilor în contextul unui ritm accelerat al globalizării 26-30
Stratan Alexandru, Anastase Ileana
Tendinţe mondiale ale pieţei cardurilor de credit 31-35
Luchian Ivan, Timuş Angela
Analiza unor aspecte ale datoriilor pe termen scurt la întreprinderile agricole 36-40
Baltag Grigore
De la conceptul de vulnerabilitate – la cel de dezvoltare durabilă în economie (în baza modelului european de dezvoltare) 41-52
Dumitraşco Marica
Data mining şi modelarea predictivă în activităţile de marketing: abordări conceptuale 53-58
Slavescu EcaterinaOana
Calitatea produselor ca factor economic şi social al dezvoltării legumiculturii 59-65
Movileanu Veronica
Aspecte actuale ale politicii de reforme structurale în sectorul de construcţii 66-71
Cucirevii Vladimir
Eficienţa utilizării resurselor funciare în pomicultura Republicii Moldova 72-76
Barbaroş Ion, Barbăroş Ecaterina
Caracteristica generală a sectorului de panificaţie din Republica Moldova şi poziţia sa în complexul agroalimentar 77-82
Oleiniuc Maria
Teoria financiară: incursiuni în istoria evoluţiei acesteia 83-89
Perciun Rodica
Studiu asupra responsabilităţii sociale corporative a întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova 90-103
Covaş Lilia, Solcan Angela, Stihi Ludmila, Buciuşcan Silvia
Aspecte privind descentralizarea fiscală în Republica Moldova 104-109
Buşmachiu Eugenia
Particularităţile adaptării manageriale în mediul de afaceri al economiei concurenţiale 110-114
Duţă Sergiu
Evaluarea nivelului de intensitate a producţiei vegetale sub aspect regional 115-122
Memeţ Diana
Prognoze pe termen mediu în baza modelului macroeconometric al IEFS 123-126
Chistruga Marcel
Echilibrul trezorerial cercetat prin prisma fluxurilor financiare (încasări – plăţi) 127-140
Manole Tatiana, Anghel Sofia
Gestiunea şi reglementarea exportului de produse agroalimentare din Republica Moldova 141-149
Litvin Aurelia
Tendinţe ale dezvoltării pieţei vinicole globale 150-154
Cazacu Aurelia
Inovarea şi creşterea economică în Republica Moldova 155-163
Naval Elvira, Timuş Angela
Problemele ÎMM – rezidenţi ai parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi Incubatorului de Inovare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 164-172
Novac Alexandra
Perspectivele creării şi dezvoltării sistemului acumulativ de pensii ca parte componentă a sistemului naţional de asigurare cu pensii în Republica Moldova 173-178
Onica Vitalii
Influenţa factorilor socio-economici asupra situaţiei politice de pe ambele maluri ale Nistrului 179-194
Mocanu Ion
Impactul educaţiei asupra calităţii potenţialului uman în politica socială de dezvoltare 194-203
Gherbanovscaia Liudmila
Evaluarea influenţei capitalului uman asupra salariilor femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova 204-212
Colesnicova Tatiana
Cooperativelor agricole de producţie şi societăţilor pe acţiuni le aparţine viitorul 213-213
Timuş Andrei