IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-14 20:00
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)10
  2020  (2 din 2)24
  2019  (2 din 2)23
  2018  (2 din 2)20
  2017  (3 din 4)43
  2016  (4 din 4)58
  2015  (4 din 4)89
  2014  (4 din 4)96
  2013  (4 din 4)101
  2012  (4 din 4)98
  2011  (4 din 4)113
  2010  (4 din 4)25
  2009  (3 din 4)57
imagine

pISSN: 1857-4130
Economie şi Sociologie
Economy and Sociology
Categoria:
  • B+ (2020.06.26-2024.06.26)
  • B (2017.10.26-2020.06.26)
  • B (2014.07.21-2016.12.14)
  • B (2013.06.27-2014.07.20)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate. Drept economic, penal şi poliţienesc


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole757547418856874032452
Volume41395691257
Total7985869879825

Vizualizări   1115Descărcări   22

Conţinutul numărului de revistă

Cum să reducem riscul apariţiei crizelor financiare grave? 9-14

CZU: 338.124.4

Balcerowicz Leszek
Identificarea regimului cursului de schimb valutar în Republica Moldova 15-25

CZU: 336.748(478)

Cibotaru Vitalie, Neumann Rainer, Cuhal Radu, Ungureanu Mihai
Factori emergenţi inovaţiilor în contextul unui ritm accelerat al globalizării 26-30

CZU: 339.9

Stratan Alexandru, Anastase Ileana
Tendinţe mondiale ale pieţei cardurilor de credit 31-35

CZU: 336.717.12(100)

Luchian Ivan, Timuş Angela
Analiza unor aspecte ale datoriilor pe termen scurt la întreprinderile agricole 36-40

CZU: 336.276.6:631.115

Baltag Grigore
De la conceptul de vulnerabilitate – la cel de dezvoltare durabilă în economie (în baza modelului european de dezvoltare) 41-52

CZU: 338

Dumitraşco Marica
Data mining şi modelarea predictivă în activităţile de marketing: abordări conceptuale 53-58

CZU: 339.138

Slavescu EcaterinaOana
Calitatea produselor ca factor economic şi social al dezvoltării legumiculturii 59-65

CZU: 338.439.6:633/635

Movileanu Veronica
Aspecte actuale ale politicii de reforme structurale în sectorul de construcţii 66-71

CZU: 338.45:69(478)

Cucirevii Vladimir
Eficienţa utilizării resurselor funciare în pomicultura Republicii Moldova 72-76

CZU: 332.5:634.1(478)

Barbaroş Ion, Barbăroş Ecaterina
Caracteristica generală a sectorului de panificaţie din Republica Moldova şi poziţia sa în complexul agroalimentar 77-82

CZU: 338.439:664.6(478)

Oleiniuc Maria
Teoria financiară: incursiuni în istoria evoluţiei acesteia 83-89

CZU: 336.01

Perciun Rodica
Studiu asupra responsabilităţii sociale corporative a întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova 90-103

CZU: 005.35:334.72.012.63/.64(478)

Covaş Lilia, Solcan Angela, Stihi Ludmila, Buciuşcan Silvia
Aspecte privind descentralizarea fiscală în Republica Moldova 104-109

CZU: 336.22:352.072.1(478)

Buşmachiu Eugenia
Particularităţile adaptării manageriale în mediul de afaceri al economiei concurenţiale 110-114

CZU: 005.511:334.7

Duţă Sergiu
Evaluarea nivelului de intensitate a producţiei vegetale sub aspect regional 115-122

CZU: 338.432:633/635

Memeţ Diana
Prognoze pe termen mediu în baza modelului macroeconometric al IEFS 123-126

CZU: 330.43:338.27(478)

Chistruga Marcel
Echilibrul trezorerial cercetat prin prisma fluxurilor financiare (încasări – plăţi) 127-140

CZU: 336.14:35.075.34(478)

Manole Tatiana, Anghel Sofia
Gestiunea şi reglementarea exportului de produse agroalimentare din Republica Moldova 141-149

CZU: 338.439.5:339.564(478)

Litvin Aurelia
Tendinţe ale dezvoltării pieţei vinicole globale 150-154

CZU: 339.1:663.2

Cazacu Aurelia
Inovarea şi creşterea economică în Republica Moldova 155-163

CZU: 001.895:338.1(478)

Naval Elvira, Timuş Angela
Problemele ÎMM – rezidenţi ai parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi Incubatorului de Inovare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 164-172

CZU: 001.895:334.72.012.63/.64

Novac Alexandra
Perspectivele creării şi dezvoltării sistemului acumulativ de pensii ca parte componentă a sistemului naţional de asigurare cu pensii în Republica Moldova 173-178

CZU: 364-6(478)

Onica Vitalii
Influenţa factorilor socio-economici asupra situaţiei politice de pe ambele maluri ale Nistrului 179-194

CZU: 316.334.3:321(478)

Mocanu Ion
Impactul educaţiei asupra calităţii potenţialului uman în politica socială de dezvoltare 194-203

CZU: 304.42:37.013(478)

Gherbanovscaia Liudmila
Evaluarea influenţei capitalului uman asupra salariilor femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova 204-212

CZU: 316.346.2:331.215.8(478)

Colesnicova Tatiana
Cooperativelor agricole de producţie şi societăţilor pe acţiuni le aparţine viitorul 213-213

CZU: [334.722.8+334.732]:338.1

Timuş Andrei