IBN
Închide
Bajura Tudor Dmitrievici
Cuvinte-cheie (183): sectorul agrar (4), investiţii (4), lucrători angajaţi (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Modern methods of valuation of investments’ economic efficiency in the agricultural business
Bajura Tudor
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa funciară autohtonă: primele 20 de ani de funcţionare
Bajura Tudor1, Zubco Efim2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Înzestrarea tehnică şi costurile serviciilor de mecanizare în sectorul agricol autohton
Bajura Tudor
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capacitatea de cumpărare – indicatorul principal de piaţă privind evaluarea nivelului şi ritmurilor de dezvoltare economică a spaţiului rural
Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la consolidarea suprafeţelor agricole spre concentrarea capitalului şi creşterea productivităţii muncii
Bajura Tudor
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea obiectelor imobiliare la etapa de elaborare a proiectelor investiţionale
Bajura Tudor1, Zubco Efim2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Investment process and actual tehnical providing of moldavian agriculture
Bajura Tudor
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa forţei de muncă în spaţiul rural pe calea de dispariţie
Bajura Tudor
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preţul de piaţă al terenurilor agricole sub presiunea crizei economico-financiare
Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Cereal market: current state and development trends
Bajura Tudor
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 June, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Food security in the conditions of financial and economic crisis
Bajura Tudor
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restructurarea economiei agrare şi spaţiului rural în condiţiile exodului masiv al braţelor de muncă
Bajura Tudor, Turetchi Viorel
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Securitatea alimentară: abordări teoretice, recomandări practice
Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Updated indicators regarding the land market in Republic of Moldova
Bajura Tudor
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 June, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Piaţa produselor alimentare a Republicii Moldova: realizări şi neajunsuri
Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 16 October, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa produselor alimentare: starea actuală şi tendinţele dezvoltării
Bajura Tudor
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Costul normat al producţiei de fructe în diferite categorii de gospodării
Bajura Tudor1, Mladinoi Vasile2, Pîntea Maria2, Procudin Mihail2
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa funciară a Republicii Moldova ca obiectul investiţiilor autohtone şi a celor străine
Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele macroeconomice moderne privind dezvoltarea sectorului agro-alimentar al Republicii Moldova
Bajura Tudor
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Dimensiunile şi tendinţele securităţii alimentare în Republica Moldova
Bajura Tudor
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30