IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-10 16:30
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (3 din 4)
  2016  (4 din 4)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (4 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (4 din 4)
  2010  (4 din 4)
  2009  (3 din 4)
imagine

pISSN: 1857-4130
Economie şi Sociologie
Economy and Sociology
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2014.07.21-2016.12.14)
  • B (2013.06.27-2014.07.20)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate. Drept economic, penal şi poliţienesc


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole723282223460070829220
Volume3823321655
Total7613055445255
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   690Descărcări   10

Conţinutul numărului de revistă

Sunt oare eficient utilizate ciornoziomurile Moldovei? 9-15

CZU: 332.3:633/635(478)

Parmacli Dumitru, Stratan Alexandru
Calea europeană a Moldovei: invatamintele trecutului şi priorităţi pentru viitor 16-22

CZU: 327(478+4)

Ciobanu Ceslav
Politica monetară şi de lombard în Elveţia 23-31

CZU: [338.23:336.74+336.76](494)

Scherman Th., Cuhal Radu
Dinamica specializării comerţului exterior al Republicii Moldova 32-38

CZU: 339.564(478)

Stratan Alexandru, Clipa Victoria
Crearea bazei legislativ-normative şi instituţionale a dezvoltării regionale în Republica Moldova 39-48

CZU: 332.14(478)

Macari Vadim
Calitatea procesului bugetar la nivelul administraţiilor publice locale din Republica Moldova 49-56

CZU: 336.14:352(478)

Secrieru Angela
Importanţa pieţei valorilor mobiliare pentru implementarea politicii monetare 57-60

CZU: [338.23:336.74+336.76](478)

Cuhal Radu, Mokhtari Manouchehr
Importanţa pieţei valorilor mobiliare pentru implementarea politicii monetare 57-60
Cuhal Radu
Contribuţia lui J.Stiglitz la fundamentarea teoriei pieţelor cu informaţie asimetrică 61-67

CZU: 330.1

Şimandan Matei
Oportunităţi de dezvoltare a comerţului agroalimentar la nivel regional 68-74

CZU: 338.439.5:339.56(478)

Moroz Victor, Ignat Anatolie, Lucaşenco Eugenia
Metodele organizaţional-dispoziţionale de conducere şi rolul lor în activitatea economie concurenţiale 74-80

CZU: 338:339.137.2

Sârbu Ion
Managementul schimbării şi schimbarea organizaţională – premisă de sporire a performanţei întreprinderii 81-87

CZU: 005.332.3:658.1

Deliu Angela, Bîrca Iulita, Frăsîneanu Pantelemon
Politica fiscală a României şi căile de ieşire din criza economică 88-95

CZU: [336.22+338.124.4](498)

Manole Tatiana, Chirnoagă Carmen
Eficienţa stocurilor de materii prime, materiale şi mărfuri în întreprinderile agricole 96-100

CZU: 338.43:631.155.1

Movileanu Pavel, Sidău Marina
Distribuţia produselor agroalimentare: realităţi şi perspective 101-107

CZU: 338.439.053

Gangan Svetlana, Doga Valeriu
Exportul de produse agroalimentare al Republicii Moldova: situaţia reală, condiţii şi factori de creştere a potenţialului de export 108-113

CZU: 338.439.5:339.564(478)

Perciun Rodica
Necesitatea tratării sistemice a crizei financiare 114-120

CZU: 338.124.4

Anastase Ileana, Carmen Nicolae
Investiţiile în dezvoltarea economică a Republicii Moldova: rolul, impactul şi semnificaţia acestora 121-128

CZU: 339.727.22:338(478)

Timuş Angela, Perciun Rodica
Analiza experienţei internaţionale privind formarea sistemului naţional de inovare şi reflectarea lui în sistemul statistic 129-135

CZU: 001.895:338(478)

Onica Vitalii
Analiza cheltuielilor pentru agricultură în Republica Moldova 136-142

CZU: 338.434(478)

Chistruga Marcel
Analiza funcţiei vânzări şi marketing în industria de panificaţie 143-146

CZU: 339.138:664.68

Oleiniuc Maria, Gorelova Elena
Teoria consumului raţional de resurse şi materiale – obiectiv fundamental al întreprinderilor 147-152

CZU: 338.054.23:658.1

Sidău Marina
Impactul auditului performanţei asupra utilizării finanţelor publice 153-159

CZU: 336.146/.148

Bostanaru Simion
Veniturile proprii ale autorităţilor publice locale din Republica Moldova: tendinţe şi perspective 160-166

CZU: 336.14:352(478)

Ciumac Eugenia
Piaţa de asigurări în cadrul managementului performant 167-174

CZU: 368(478+100)

Magla Angela
Relevanţa metodei fluxurilor financiare actualizate în cadrul evaluării sistemului bancar 175-178

CZU: 336.713:336.763

Borta Nadejda
Dezvoltarea sectorului animalier din Republica Moldova 179-184

CZU: 338.434:636/639(478)

Ignat Anatolie
Oportunităţi de perfecţionare a reducerii sărăciei în Republica Moldova 185-192

CZU: 330.59:338(478)

Şonţu Natalia
Majorarea vârstei de pensionare în Republica Moldova: argumente „pro” şi „contra” 193-202

CZU: 364(478)

Rojco Anatolii
Prognoza pieţei muncii – instrument necesar în promovarea politicilor de ocupare a forţei de muncă 203-208

CZU: 331.5.024.52

Vaculovschi Dorin
Metodologii de evaluare a calităţii vieţii la nivel mondial 208-218

CZU: 316.344:330.59(100)

Gorobievschi Svetlana
Principalele caracteristici ale sistemului de prestaţii sociale în Republica Moldova 219-219

CZU: 364(478)

Rojco Anatolii, Liviţchi Oxana, Hristiuc Liubovi, Stremenovscaia Zoia, Vinogradova Valentina