IBN
Închide

106Publicaţii

3393Descărcări

86458Vizualizări

Roşca Petru
Cuvinte-cheie (273): import (7), export (7), management (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(7)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 92. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 5.
Cărţi - 1. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 17
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 12
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 21
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 42
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.5.Cursul universitar - 1

2022 - 2

Developing an educational brand in a world of globally competitive educational markets
Trifonova Larisa1 , Roshka Petru2
1 Moldova State University,
2 Free International University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Nr. 11(01) / 2022 / ISSN 2587-4446 / ISSNe 2587-4454
Disponibil online 11 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационные политики развития международного туризма в контексте европейской интеграции Республики Молдова
Balan Igor , Jigareova Elena , Crotenco Irina
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-164-16-0
Disponibil online 8 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Activitatea investiţională şi promovarea exporturilor în Republica Moldova
Galben Ilian , Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current tendencies in the higher education market: challenges and prospects
Roshka Petru , Trifonova Larisa
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 1 July, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internaționalizarea învățământului superior în țările europene
Roşca Petru , Trifonova Larisa
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Comerțul internațional cu servicii
Galben Ilian , Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern and the trend of the development of international trade with services
Roshka Petru , Roşca Leonid
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика оценки эффективности уровня интернационализации высшего образования
Roşca Petru , Trifonova Larisa
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Investment climate and exports promotion in the Republic of Moldova
Galben Ilian , Roshka Petru
Free International University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regional policies for solving the issues of socio-economic development
Roshka Petru
Free International University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tourism development in the mediterranean area
Roshka Petru , Nabolsi Airin
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Aportul investiţiilor străine în dezvoltarea economiei naţionale
Roşca Petru , Roşca Leonid
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreign investments and their effects on the romanian economy
Roshka Petru , Roşca Leonid , Rusu Vasilisa
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor de eficiență a politicilor publice și a fondurilor structurale în facilitarea dezvoltării turismului
Roşca Petru , Buşu DanAlexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 8 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovarea şi cercetarea – factori cheie în sporirea competitivităţii produselor pe piaţa internaţională
Galben Ilian , Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 8 December, 2018. Descarcări-55. Vizualizări-1057
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de argumentare a deciziilor în managementul corporativ
Galben Ilian , Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de coeziune in Uuniunea Europeană
Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-51. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea şi finanţarea proiectelor de investiţii din fonduri externe nerambursabile
Roşca Petru , Roşca Leonid , Sălăvăstru Valerian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Cercetarea şi inovarea: factori-cheie în sporirea competitivităţii produselor moldoveneşti pe piaţa internaţională
Roşca Petru , Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 27 January, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextualitatea contemporană pentru noua economie bazată pe cunoaştere și meta-cunoaștere
Gâf-Deac Maria1 , Roşca Petru2 , Valeca Cristina Monica3 , Pîrvulescu Mihaela4 , Barbulescu Adrian5
1 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea din Piteşti,
4 Universitatea Bioterra, Bucureşti,
5 Universitatea din Petroşani
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017. Bălți. ISBN 97 8-606-13-3 6-11 -5.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele ale noii economii. Noua economie şi noua întreprindere
Gâf-Deac Maria1 , Roşca Petru2 , Hurloiu Lacramioara Rodica3 , Pîrvulescu Mihaela4 , Reşetar-Deac Ana-Maria5
1 Universitatea din Bucureşti,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti,
4 Universitatea Bioterra, Bucureşti,
5 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017. Bălți. ISBN 97 8-606-13-3 6-11 -5.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica investițională în unele țări din Uniunea Europenă
Roşca Petru1 , Sălăvăstru Valerian2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Necunoscută, România
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационная деятельность предпринимателя
Рошка Петр1 , Онофрей Александру2 , Рошка Леонид1
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Baze metodologice privind creditarea internaţională şi finanţarea publică a activităţii economice
Roşca Petru , Sălăvăstru Valerian , Roşca Leonid
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-39. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economie mondială și integrare europeană
Hachi Mihai , Crudu Rodica , Chistruga Boris , Chişca Maria, Popa Maria , Dodu-Gugea Larisa , Pisaniuc Maia , Harcenco (Jitaru) Dorina, Ciumac Corina, Lobanov Natalia , Braşovschi-Velenciuc Victoria
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
Chişinău, 2015
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International conceptual reflection on the financing of economic activity
Roshka Petru , Sălăvăstru Valerian
Free International University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea şi satisfacţia în economia de piaţă funcţională
Meruţa Alexandrina1 , Rusu Bianca1 , Roşca Petru2
1 Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-95. Vizualizări-1021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia “Corporaţiile transnaţionale ca promotor al dezvoltării durabile economice ”
Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transportarea şi distribuirea gazelor in Republica Moldova
Roşca Petru , Scortescu Silvia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 10 October, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 10

Aportul investiţiilor străine asupra creşterii economice naţionale
Roşca Petru , Sălăvăstru Valerian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-33. Vizualizări-1046
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul european şi din România al asigurării sănătăţii şi sustenabilităţii sanitare
Roşca Petru1 , Marinescu Ioana-Andreea1 , Ceauşu Daian-Mihai2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Valahia din Târgoviste
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-27. Vizualizări-1566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţia şi experienţa gestionării corporative în unele ţări dezvoltate
Roşca Petru , Gâf-Deac Maria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-1306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echilibrarea balanţei de plăţi externe
Roşca Petru , Galben Ilian , Roşca Leonid
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-53. Vizualizări-1930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa turismului pentru economia românească
Roşca Petru , Buşu DanAlexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 2(88) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-90. Vizualizări-1014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul afectării sustenabilităţii mediului şi a domeniului sanitar sub efecte biofizice şi biochimice
Roşca Petru , Marinescu Ioana-Andreea
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 22 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patogenia şi sanogenia – elemente de suport managerial pentru instaurarea şi menţinerea sustenabilităţii sanitare
Roşca Petru1 , Marinescu Ioana-Andreea2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea din Bucureşti
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa internaţională a creditului şi influenţa acesteia asupra economiei naţionale
Roşca Petru1 , Ţurcanu Adrian2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studii Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 24 October, 2016. Descarcări-158. Vizualizări-1286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii ale managementului schimbarii
Ionescu Eduard1 , Dragomiroiu Rodica1 , Hurloiu Lacramioara Rodica1 , Roşca Petru2
1 Necunoscută, România,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 June, 2014. Descarcări-114. Vizualizări-1536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la Indrumarul didactic la disciplina Economie mondială.
Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 8

Demersuri strategice de orientare a gestiunii corporative în plan naţional şi regional pentru companiile moderne
Roşca Petru , Gâf-Deac Maria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 3-4 / 2013 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 25 October, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii determinanţi ai migraţiei forţei de muncă
Stana George , Maximilian Silvestru , Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internaţionalizarea şi regionalizarea practicilor de gestiune corporativă a firmelor din România
Gâf-Deac Maria , Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-35. Vizualizări-976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile - ca factor de impulsionare al dezvoltării economice
Coban Petru , Roşca Petru , Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismele de reglementare ale economiei ţărilor UE în condiţiile crizei financiare
Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-36. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile gestiunii corporative a entităţilor organizatorice din România
Gâf-Deac Maria , Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Mondoeconomia”. Chişinău: Editura Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 2012. Autori: Popescu Ion, Bondrea Aurelian, Gurgu Elena, Galben Ilian Economia mondială, schimbare de paradigmă?
Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2013 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 27 October, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regionalizarea – ca factor al dezvoltării economiilor naţionale
Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2013 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 27 October, 2016. Descarcări-35. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 18

Amprenta ecologică şi managementul pentru asigurarea modului de viaţă sustenabil
Roşca Petru , Marinescu Ioana-Andreea
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 27 October, 2016. Descarcări-37. Vizualizări-917
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea principiilor gestiunii corporative a entităţilor organizatorice in plan regional European
Roşca Petru , Gâf-Deac Maria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 26 October, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea principiilor gestiunii corporative a entităţilor organizatorice în plan regional european
Roşca Petru , Gâf-Deac Maria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 108