IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-14 16:03
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)23
  2018  (2 din 2)20
  2017  (3 din 4)43
  2016  (4 din 4)58
  2015  (4 din 4)89
  2014  (4 din 4)96
  2013  (4 din 4)101
  2012  (4 din 4)98
  2011  (4 din 4)113
  2010  (4 din 4)25
  2009  (3 din 4)57
imagine

pISSN: 1857-4130
Economie şi Sociologie
Economy and Sociology
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2014.07.21-2016.12.14)
  • B (2013.06.27-2014.07.20)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate. Drept economic, penal şi poliţienesc


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole723305474542870829220
Volume3825682813
Total7613311566241

Vizualizări   786Descărcări   41

Conţinutul numărului de revistă

Impactul societăţii informaţionale asupra managementului capitalului uman (Studiu de caz:Întreprinderile de transpor aerian) 9-15

CZU: 004:338.24:656.7

JEL: O32, O16, Q55, R4, R49, L93

Şcoda Tetiana, Ştefaniţa Anastasia

Tendințele de bază în dezvoltarea IMM-urilor în Republica Moldova: rezultatele obținute și resursele utilizate

16-28

CZU: 334.72.012.63/.64(478)

JEL: L32, L33, L26, L22

Aculai Elena, Novac Alexandra, Vinogradova Natalia, Maier Lidia
Dinamica dezvoltării industriei textile și de confecții din Republica moldova 29-40

CZU: 338:[677+687](478)

JEL: L00, L1, L16, L23, L67

Gribincea Alexandru, Cernova Aliona
Managementul logisticii în economia contemporană 41-45

CZU: 005:339.138

JEL: B5, B59, H83, F15, M16

Sârbu Ion
Baza metodologică pentru calcularea dimensiunilor optime ale organizațiilor agricole 46-49

CZU: 338.43:631.15

JEL: O10, O14, Q1, Q16, Q19

Şamin Alexei, Şamin Anatolii
Factorii de constrângere a direcției inovatoare în sistemul bancar 50-55

CZU: 336.71

JEL: O31, O33, E58, E61, P40

Cobzari Ludmila, Verdeş Diana
Dimensiuni ale sărăciei și excluziunii sociale în România. Prezent și perspective 56-72

CZU: 330.59(498)

JEL: J00, J30, J32, J38

Ghizdeanu Ion, Iordan Marioara
Ordonarea şi ierarhizarea competitivităţii economice din punct de vedere logico-ştiinţific 73-78

CZU: 339.137.2

JEL: F10, F15, F37, F4, F43

Macari Vadim
Modele şi direcţiile de modernizare a comerţului intern din Ucraina 79-83

CZU: 339.3(477)

JEL: F14, F16, F17, F19

Apopii Victor, Sîtnic Natalia
Convergența migrației la exigențele Uniunii Europene 84-91

CZU: 316.334.22:331.556.4

JEL: I25, I 3, J11, J21, G31, H0, H01, H68, H79

Lazari Silvia, Bîrca Iulita, Gribincea Alexandru
Incubatorul de afaceri ca pîrghie de susținere și dezvoltare a tinerilor antreprenori din Republica Moldova 92-104

CZU: 332.05:334.72.012.63/.64(478)

JEL: M1, M21, L26

Mîrzac Mariana
Aspecte regionale de dezvoltare a infrastructurii sociale a localităţilor rurale din Ucraina 105-111

CZU: 316.334.55(477)

JEL: I 2, I 25, I 5, I 10

Azaman Irina
Crizele creditare: reflecții,analize,sugestii 112-120

CZU: 330.131.7:336.71

JEL: H12, H63, E5, E50, E51, E63

Sturzu Ion, Gribincea Alexandru, Maximilian Silvestru
Povocările pentru statistica oficiala în epoca globalizării 121-127

CZU: 311.3

JEL: C40, C81, E01, I 25

Cara Oleg
Impactul activității curții de conturi a Republicii Moldova asupra eficientizării managementului finanțelor publice 128-136

CZU: 351.95:336.13(478)

JEL: H00, H83, H21, H12

Caprian Iulia, Cojocaru Maria, Rotaru Lilia
Principii ale managementului schimbarii 137-142

CZU: 005.332.3

JEL: L2, M1, M12, M48, M5

Ionescu Eduard, Dragomiroiu Rodica, Hurloiu LacramioaraRodica, Roşca Petru
Unele aspecte fiscale ale integrării europene a Republicii Moldova 143-147

CZU: 336.22(478):339.92:061.1UE

JEL: H2, H26, H25, H29

Luchian Ivan
Bazele conceptuale, principii si criterii de stabilitate a băncilor în contextul asigurării securității financiare a acestora 148-154

CZU: 336.71

JEL: G18, G21, G32, G33, G38, G39

Mărgineanu Dina
Viziuni multidimensionale asupra statisticii CDI în cadrul experienței internaționale 155-159

CZU: 311.141:001.891

JEL: I 25, O1, O3, O31, Z10, Z18

Bîrca Iulita, Parvan Tatiana
Evidența cheltuielilor de producție din zootehnie în Programul "1C: contabilitate 8.2" 160-165

CZU: 338.512:657.471.76:637

JEL: C8, C38, H53, C10, C39

Suvorova Nadejda
Retrospectiva asigurărilor: origine, evoluție, actualitate 166-172

CZU: 368(091)

JEL: G22, N01, N20

Ungur Cristina
Mecanismul organizatoric și economic de susținere a dezvoltării durabile a regiunilor rurale de frontieră:esența teoretică și semnificația practică 173-179

CZU: [502.33:339.92]:353.5:332.1

JEL: H00, M12, M2, O39, O20

Şacraiuc-Onofrei Svetlana
Evoluția conflictelor colective de muncă în România 180-184

CZU: 316.482:331.109(498)

JEL: D7, D74, D81, D83, D89

Bădoi Iulia
Factorii ce ar putea duce la redresarea economiei mondiale în anul 2014 185-189

CZU: 338.124.4(100)

JEL: G24, G32, G33, P17

Moldovan-Madan Alina
Căile de perfecționare a procesului de organizare și gestionare în întreprinderile turistice 190-195

CZU: 005.7:338.48(478)

JEL: M1, M12, M14

Robu Elena
Constituirea unei societăți bazate pe cunoștințe: forme noi de instruire 196-199

CZU: 316.74:37.018.4:004

JEL: J21,J22,J23, J25

Mocanu Angela
Formarea culturii informației în mediul universitar 200-205

CZU: 378:004

JEL: A29, Z11, M30, Y0, Y9, Z13

Cheradi Natalia, Railean Elena