IBN
Închide
Certan Simion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 2

Meditare asupra învățământului superior agricol din Republica Moldova
Certan Ion , Certan Simion
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.1. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meditation on agricultural higher education in the Republic of Moldova
Certan Ion , Certan Simion
University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, R. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Însemnări despre cercetări economice în Republica Moldova
Certan Ion1 , Certan Simion2
1 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Din istoria politicilor agricole și destinului țăranului de la apariția principatului Moldova până la marea unire (1359-1918)
Certan Ion , Certan Simion , Dinu Toma-Adrian
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoria politicilor agricole și destinului țăranului din Republica Moldova după declararea independenții (1990 până în prezent)
Certan Ion , Certan Simion , Dinu Toma-Adrian
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoria politicilor agricole și destinului țăranului din spațiul dintre Prut și Nistru de la marea unire până la declararea independenței Republicii Moldova
Certan Ion , Certan Simion , Dinu Toma-Adrian
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Comerțul produselor agroalimentare din Republica Moldova și interesul naţional
Certan Ion1 , Certan Simion2
1 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”: cooperarea în educație
Certan Ion1 , Certan Simion2
1 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile agricole şi destinul ţăranului din Republica Moldova
Certan Ion1 , Certan Simion2
1 University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest,
2 Moldova State University
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Cine va lucra în agricultura Republicii Moldova?
Certan Simion1 , Certan Ion2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Euroregiunile și cooperarea transfrontalieră: așteptări și realizări
Certan Simion1 , Certan Ion2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Accepțiuni și semnificații privind motivația in cercetarea științifică
Certan Simion1 , Certan Ion2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-911-96-2.
Disponibil online 6 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice în condiţiile aplicării Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană
Certan Simion1 , Certan Ion2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 1 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele umane în agricultura Republicii Moldova
Certan Simion , Certan Ion
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-934
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Impactul Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova asupra formării potenţialului intelectual
Certan Simion1 , Certan Ion2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 17 June, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-1690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii privind managementul procesului de creare a valorii intelectuale în condiţiile aplicării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova
Certan Simion1 , Certan Ion2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 25 September, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflections on the national economy development
Certan Simion1 , Certan Ion2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Institute of International Relations of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-1507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Considerente cu privire la integrarea economică a Republicii Moldova
Certan Simion1 , Certan Ion2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-1124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul turismului rural al Republicii Moldova
Certan Simion1 , Certan Ion2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 3 May, 2015. Descarcări-39. Vizualizări-1830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Consideraţii cu privire la integrarea pieţii naţionale a strugurilor şi vinului în piaţa comună
Certan Simion1 , Certan Ion2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul motivaţiei asupra creativităţii potenţialului intelectual
Certan Simion1 , Certan Ion2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-37. Vizualizări-1730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meditaţii asupra experienţei reformării sistemelor de pensii
Certan Simion1 , Purdescu Iulian-Denis2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 March, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-1032
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective şi provocări privind dezvoltarea agriculturii prin prisma integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
Certan Simion1 , Certan Ion2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Aspecte privind formarea potenţialului intelectual
Certan Simion , Certan Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Consideraţii cu privire la educarea antreprenorilor inovatori
Certan Simion , Certan Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-1422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia economiei naţionale după declararea independenţei Republicii Moldova
Certan Simion , Certan Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(47) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 5 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de perfecţionare a funcţiilor managementului în întreprinderile mici şi mijlocii
Certan Simion , Mironova Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Economica
Nr. 4(78) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-49. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Consideraţii cu privire la dezvoltarea mediului rural din Republica Moldova
Certan Simion
Universitatea de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Consideraţii generale cu privire la managementul integrării agriculturii româneşti în Uniunea Europeană
Certan Simion , Păunescu Alberto-Nicolae
Universitatea de Stat din Moldova
Economica
Nr. 4(56) / 2006 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 29 of 29