IBN
Închide

45Publicaţii

329Descărcări

33206Vizualizări

Iliadi Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 43. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Noua paradigmă de stat a dezvoltării social-economice echitabile
Iliadi Gheorghe12
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Ministerul Economiei, Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 27 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Coordination improvement of the “investigation – administration” ties with the aim to create fair relations in national economy development
Iliadi Gheorghe
National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 19 September, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generalizarea conceptelor ştiinţifice inovative privind creşterea economică cu o inflaţie optima
Iliadi Gheorghe
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Conceptele modernizării procesului de asigurare a stabilităţii financiar-economice prin gestiunea dezechilibrelor
Iliadi Gheorghe , Panfil Cristina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual foundations for improving fair redistributionas a prerequisite for financial stability of the state
Iliadi Gheorghe
National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 June, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-1413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile elaborării metodologiei cercetărilor ştiinţifice în proiectele economice fundamentale
Stratan Alexandru , Iliadi Gheorghe
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The ancient foundation’s concept of the fair relations of production and distribution
Iliadi Gheorghe
National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Bazele conceptual-metodice ale reglementării guvernamentale a stabilităţii factorilor inflaţionişti in economiile de tranziţie
Iliadi Gheorghe
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 October, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi creşterea economică în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene
Belostecinic Grigore1 , Chistruga Boris1 , Iliadi Gheorghe2 , Guţu Corneliu1 , Movilă Irina3 , Baltag Grigore4
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
4 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-51. Vizualizări-1093
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Argumentarea optimizării factorilor inflaţiei ca o condiţie a creşterii economice
Iliadi Gheorghe
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia conceptelor fundamentale privind procesul de echilibrare bugetară
Dodon Svetlana , Iliadi Gheorghe
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia strategiilor alternative ale politicii monetar-creditare orientate spre stabilizarea inflaţiei
Iliadi Gheorghe , Dodon Svetlana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Efectele investiţiilor străine directe asupra întreprinderilor din RM
Ganea Victoria1 , Iliadi Gheorghe2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia teoriilor şi modelelor aplicative europene privind echilibrul bugetar.
Iliadi Gheorghe , Dodon Svetlana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-24. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilităţi de implementare în economia RM
Oglindă Lilia1 , Iliadi Gheorghe2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza evoluţiei teoriilor privind echilibrul bugetar şi a modelelor moderne de programare a acestuia
Iliadi Gheorghe , Dodon Svetlana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 26 November, 2014. Descarcări-44. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele de integrare în spaţiul internaţional de investiţie
Andreeva Tatiana1 , Iliadi Gheorghe2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-894
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 6

Bazele teoretice privind echilibrul bugetar şi conceptele moderne de programare a lui
Iliadi Gheorghe , Dodon Svetlana , Manoli Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţarea sistemului de sanătate
Copăceanu Cristina , Iliadi Gheorghe
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţarea venture a activităţii inovaţionale: Reglementări juridice
Ganea Victoria1 , Iliadi Gheorghe2 , Bucatinschi Anatolie1
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(23) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45