IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-19(44) pentru indicele czu "338.1(478)"
Aspectul metodologic al managementului  structurii economiei naționale
CZU : 338.1(478)
Babii Leonid
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative economy: preconditions and factors of formation and development
CZU : 001.895:338.1(478)
Gribincea Alexandru, Salame Hoda
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea şi ciclicitatea economică
CZU : 330.33/.35+338.1(478)
Blanovschi Andrei
Administrarea Publică
Nr. 2(78) / 2013 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilizarea finanţelor publice – factor important pentru dezvoltarea economiei naţionale
CZU : 336.14:338.1(478)
Morozniuc Ion, Iaţişin Tatiana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Impact of Foreign Direct Investment on the Economy of Republic of Moldova
CZU : 339.727.22:338.1(478)
Sturzu Ion, Gribincea Corina, Gribincea Alexandru
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile formării şi utilizării surselor bugetare pentru asigurarea creşterii economice
CZU : 336.14:338.1(478)
Cucirevii Vladimir
Economica
Nr. 2(92) / 2015 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aportul investiţiilor străine asupra creşterii economice naţionale
CZU : 339.727.22:338.1(478)
Roşca Petru, Sălăvăstru Valerian
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa economică / Creşterea economică
CZU : 338.1(478)
Botnari Nadejda
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea economică şi educaţia în Republica Moldova: între iluzie şi realitate
CZU : 338.1(478)
Vrabie Adrian
Economica
Nr. 1(79) / 2012 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic growth in the Republic of Moldova – today’s challenges and opportunities
CZU : 338.1(478)
Pîşchina Tatiana
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea modelului de estimare a incidentei investiţiilor străine directe asupra creşterii economice în Republica Moldova şi prognoza acestora pe termen scurt
CZU : 339.727.22:338.1(478)
Slonovschi Dumitru
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce împiedica unei creşteri economice sustenabile în RM
CZU : 338.1(478)
Chistruga Marcel, Rotaru Lilia
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovarea şi creşterea economică în Republica Moldova
CZU : 001.895:338.1(478)
Naval Elvira, Timuş Angela
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul reformelor economice asupra dezvolt[rii sociale a localităţilor rurale
CZU : 316.334.55:338.1(478)
Mocanu Natalia, Tomiţa Petru
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii metodologice ale elaborarii politicii de creştere economică în baza reformelor structurale
CZU : 338.1(478)
Macari Vadim, Iliadi Gheorghe
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balance of payments constraints
CZU : 339.72.053+338.1(478)
Naval Elvira, Popovscaia Marina, Drucioc Dorian
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea echilibrat motivată a stabilizării sistemului financiar naţional
CZU : 336.02:338.1(478)
Iliadi Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revitalizarea economiei, imperativul naţional ce ne uneşte
CZU : 338.1(478)
Duca Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the ICT Sector on Economic Growth in the Republic of Moldova
CZU : 338.1(478)
Socolov Andrei
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние инновационной политики и научно-технологического потенциала на экономическое развитие государств
CZU : 001.895:338.1(478)
Шаргу Лилия, Грибинча Александр, Тодорова Людмила
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 44