IBN
Închide
Rojco Anatolii Andrei
Cuvinte-cheie (195): populația ocupată (2), ocupare (2), уровень бедности (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 6

Caracteristici regionale ale sărăciei rurale în Republica Moldova
Rojco Anatolii, Vinogradova Valentina, Ivanov Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul remitenţelor în sporirea nivelului și îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale gospodăriilor casnice migraţioniste din Republica Moldova
Rojco Anatolii
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia actuală a pieţei forței de muncă  din Republica Moldova
Rojco Anatolii, Stremenovscaia Zoia, Ivanov Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные меры по государственному регулированию потребительских цен в Республике Молдова
Рожко Анатолий , Виноградова Валентина, Стременовская Зоя
Национальный Институт Экономических Исследований
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка сельскохозяйственной деятельности мелких сельхозпроизводителей Республики Молдова
Рожко Анатолий
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пенсионная реформа 2017 г. в Республике Молдова: оценка основных законодательных инноваций
Рожко Анатолий , ХЕГЯ Екатерина, Стременовская Зоя
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 9

Abordările metodologice de estimare a costului forţei de muncă în Republica Moldova
Rojco Anatolii, Heghea Ecaterina, Stremenovscaia Zoia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordările metodologice de măsurare şi analiză a şomajului în Republica Moldova
Rojco Anatolii, Ivanov Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative evaluation of the labour markets development in the Republic of Moldova and Ukraine
Rojco Anatolii1, Blyzniuk Victoria2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea nivelului şi structurii consumului de produse alimentare al populaţiei Republicii Moldova
Rojco Anatolii, Ivanov Svetlana, Stremenovscaia Zoia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-50. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea principalilor indicatori ai ocupării forței de muncă în sfera micului antreprenoriat din Republica Moldova
Rojco Anatolii, Stremenovscaia Zoia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea statistică a legăturii dintre inegalitate și creșterea economică
Rojco Anatolii
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 22 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa mondială privind perfecţionarea politicilor de reducere a ocupării informale.  
Rojco Anatolii, Stremenovscaia Zoia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranziția de la școală la muncă: viziunea absolvenților învățământului superior
Rojco Anatolii1, Garbuz Veronica12
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de perfecţionare a cadrului de drept de protecţie socială a populaţiei în Republica Moldova
Savelieva Galina, Rojco Anatolii
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Justification of the minimal quantum of the wage in Republic of Moldova
Rojco Anatolii
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecţionarea sistemului de protecție socială a șomerilor in Republica Moldova
Rojco Anatolii, Ivanov Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principalele tendinţe de dezvoltare a pieţei forţei de muncă in Republica Moldova
Rojco Anatolii, Garabajii Ecaterina, Stremenovscaia Zoia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-101. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trust evaluation of the population of the Republic of Moldova in social protection institutions
Rojco Anatolii, Ivanov Svetlana
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неформальная занятость в Республике Молдова: масштабы и меры по ее сокращению
Рожко Анатолий , Стременовская Зоя
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41