IBN
Închide
Morozniuc Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2017 - 4

Evoluţia parcursului European al Republicii Moldova
Morozniuc Ion1 , Morozniuc Liliana2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Banca Naţională a Moldovei
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management ineficient la întreprinderile de stat şi la societăţile pe acţiuni cu capital de stat
Morozniuc Ion1 , Morozniuc Liliana2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Banca Naţională a Moldovei
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscuri, provocări şi priorităţi în dezvoltarea finanţelor publice din Republica Moldova
Morozniuc Ion
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe şi provocări în dezvoltarea sectorului bancar din Republica Moldova
Morozniuc Ion , Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Formarea finanţelor publice in Republica Moldova
Morozniuc Ion
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-27. Vizualizări-1232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe de dezvoltare a unităţilor economice din sfera micului bussines
Morozniuc Ion , Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Sectiunile 1-3. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 2 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind activitatea instituţiilor financiare din Republica Moldova
Morozniuc Ion , Colesnicova Tatiana , Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Aspecte din domeniul businessului moldovenesc
Morozniuc Ion , Colesnicova Tatiana , Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 14 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte din rezultatele activităţii sistemului bancar
Morozniuc Ion , Colesnicova Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 14 February, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bugetul de Stat – element primordial în dezvoltarea finanţelor publice
Morozniuc Ion , Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa financiară – instituţie cheie pentru atragerea investiţiilor
Colesnicova Tatiana , Morozniuc Ion
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile monetare şi valutare ale Bancii Naţionale a Moldovei
Morozniuc Ion
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 16 October, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilizarea finanţelor publice – factor important pentru dezvoltarea economiei naţionale
Morozniuc Ion , Iaţişin Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 16 October, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Bugetul de stat ca component de bază al finanţelor publice
Morozniuc Ion
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-22. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Evoluţia pieţei financiare din Moldova şi impactul crizei mondiale
Morozniuc Ion , Olărescu Zaharia
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Standarde de aplicare in efectuarea auditului finanţelor publice in RM
Morozniuc Ion , Macari Vadim
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16