IBN
Închide
Olărescu Zaharia Anton
Cuvinte-cheie (35): Gross Domestic Product based on Purchasing-Power-Parity (2), unit labor cost (2), average salary per economy (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Estimări de model al indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova pentru perioada 2019-2022
Toacă Zinovia, Olărescu Zaharia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Competitivitatea economiei nationale prin prisma costului și productivității muncii
Toacă Zinovia, Brailă Alexandru, Olărescu Zaharia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The dynamic of some competitiveness indicators: Republic of Moldova versus other states in the region
Toacă Zinovia1, Olărescu Zaharia2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Abordări metodologice în vederea prognozării contului curent al balanței de plați
Brailă Alexandru1, Toacă Zinovia1, Olărescu Zaharia2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia Republicii Moldova la un sfert de secol: oportunități și eșecuri
Stratan Alexandru, Olărescu Zaharia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Evaluation of the economic situation of the Republic of Moldova in the regional comparison
Toacă Zinovia1, Olărescu Zaharia2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Specificul procesului de prognozare a evoluţiei economiei naţionale in actuala situaţie politico-economică
Toacă Zinovia, Olărescu Zaharia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 16 October, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Derularea procesului de prognozare a indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova în Cadrul IEFS
Stratan Alexandru1, Chistruga Marcel1, Toacă Zinovia2, Olărescu Zaharia1
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Situaţia curentă a RM în comparări internaţionale
Stratan Alexandru, Olărescu Zaharia, Carmen Nicolae
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Elaborarea scenariilor de prognoz a indicatorilor macroeconomici principali ai Republica Moldova pentru perioada 2010-2012
Ganciucov Valentina1, Toacă Zinovia2, Olărescu Zaharia1
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(67) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea impactului crizei financiar-economice mondiale asupra economiei Moldovei
Ganciucov Valentina, Olărescu Zaharia, Macari Vadim
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11