IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2014
Fondatori
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-14 20:41
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 1)11
  2018  (1 din 1)16
  2017  (1 din 1)12
  2016  (1 din 1)22
  2015  (2 din 1)35
  2014  (2 din 1)59
  2013  (1 din 1)49
  2012  (1 din 1)35
imagine

pISSN: 1857-3630
eISSN: 1857-3630
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Categoria:
  • C (2015.01.29-2016.05.25)
Analele INCE constituie o publicaţie ştiinţifică anuală, elaborată în baza rezultatelor investigaţiilor Institutului din domeniile: economie, finanţe, statistică şi sociologie. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi financiare actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole2391462733505235168
Volume1012743386
Total2491590163891

Vizualizări   1528Descărcări   28

Conţinutul numărului de revistă

Studiul privind situaţia intreprinderilor din sfera alimentaţiei publice din Republica Moldova 8-15

CZU: 338.439:640.43/.44(478)

Perciun Rodica, Stratan Alexandru, Afteni Laura
Turismul internaţional – evoluţie in condiţiile de piaţă 16-20

CZU: 338.48(100)

Gribincea Alexandru, Sava Elena, Bîrca Iulita
Развитие агропромышленных формирований в системе крупнотоварного агропроизводства в Украине 21-25

CZU: 338.436(477)

Niţenco Vitalii
Securitatea alimentară: abordări teoretice, recomandări practice 26-30

CZU: 338.439.6(478)

Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Рынок ЕС открылся, но роста экспорта пока нет 31-37

CZU: 339.564(4+478)

Пойсик Михаил
Mоdelarea соgnitivă ca element de securitate economică in managementul strategic al intreprinderii 38-40

CZU: 005.21:658.1+004.942

Oleiniuc Maria
Importanţa economică a turismului in Republica Moldova 41-45

CZU: 338.48(478)

Betivu Danaia, Colesnic Olga
Evoluţia comerţului exterior in Republica Moldova in perioada 2007-2014 47-58

CZU: 339.5(478)

Ganciucov Valentina, Ceban Alina
Unele aspecte privind activitatea instituţiilor financiare din Republica Moldova 59-67

CZU: 336.71(478)

Morozniuc Ion, Colesnicova Tatiana, Iaţişin Tatiana
Microfinanţarea – veriga importantă de dezvoltare a sectorului financiar nebancar din Republica Moldova 68-74

CZU: 336.773(478)

Popa Viorica
Formarea finanţelor publice in Republica Moldova 75-79

CZU: 336.1(478)

Morozniuc Ion
Armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene privind prevenirea şi combaterea fenomenului evazionist 80-83

CZU: [336.221.24+343.359.2](478+4)

Şarco Vasile
Abordări teoretico-metodice de evaluare a unor indicatori de dezvoltare a potenţialului uman 85-92

CZU: 314.15(478)

Savelieva Galina
Unele aspecte ale perfecţionării sistemului de prestaţii sociale pentru familiile cu copii 93-97

CZU: 364.42-058.8(478)

Tomceac Ana
Experienţa internaţională in domeniul sistemului educaţional secundar profesional 98-102

CZU: 377.1(4)

Taragan Raisa
Transformarea familiei in Republica Moldova: convergenţa şi divergenţa in contextul tendinţelor europene 103-109

CZU: 316.356.2(478)

Pahomii Irina
Oportunităţi şi politici de prelungire a vieţii active economice a varstnicilor 110-114

CZU: 331.5-057.75

Cotelnic Valentina
Evaluarea sărăciei multidimensionale după varsta capilor gospodăriei casnice in Republica Moldova 115-118

CZU: 330.59(478)

Vinogradova Valentina
Cerinţe de prezentare a articolelor ştiinţifice spre publicare in revista „Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice”, cat. „C” 119-119

CZU: 001.81