IBN
Închide
Cojuhari Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2016 - 1

Doctrinal approaches to labour market activity
Cojuhari Andrei , Munteanu Tatiana
Technical University of Moldova
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought Considerations regarding the quality of life in the context of a changing Europe
Ediția a 2-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF).
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Abordări conceptuale privind ocuparea forţei de muncă
Cojuhari Andrei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană
Ediţia 1. 2015. ASEM. ISBN 978-9975-75-782-9.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Dezvoltarea infrastructurii sociale a R.Moldova în contextul integrării în UE
Cojuhari Andrei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 2 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptuale privind piaţa muncii şi reflectarea lor in Republica Moldova
Cojuhari Andrei , Dorofeev Liuba
Universitatea Tehnică a Moldovei
Economica
Nr. 3(89) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 November, 2014. Descarcări-55. Vizualizări-1172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul emigrării forţei de muncă din Republica Moldova şi consecinţele ei
Cojuhari Andrei , Dorofeev Liuba
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 2 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe şi probleme în activitatea de muncă a tineretului rural
Cojuhari Andrei , Cauşan Corina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 2 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Corelarea dintre sistemul de educaţie a tineretului şi piaţa muncii în Republica Moldova
Cauşan Corina , Cojuhari Andrei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-1192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Elaborarea conceptului managementului calităţii vieţii.
Cojuhari Andrei , Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-1165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Unele aspecte ale realizării principilor economiei de piaţă în RM
Bobu Tudor , Cojuhari Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9