IBN
Închide
Cauşan Corina
Cuvinte-cheie (103): quality of life (4), poor health (2), forţă de muncă (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Direcţii de perfecţionare a asistenţei farmaceutice în contextul strategiei naţionale a calităţii vieţii în Republica Moldova
Cauşan Corina1, Samco Galina2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul sistemului medical actual asupra stabilității financiare a țărilor lumii și a Republicii Moldova
Tolmaciova Irina1, Cauşan Corina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Economica
Nr. 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Здравоохранение Приднестровья: опыт борьбы с COVID-19 и краткосрочные задачи
Каушан Корина1, Каушан Татьяна 2
1 Университет политических и экономических европейских знаний им. К. Стере,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни как интегральная характеристика здоровья населения
Каушан Корина1, Горобьевски Светлана1, Поросеч Дмитрий2
1 Технический Университет Молдовы,
2 Российский новый университет (РОСНОУ), Москва
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Состояние уровня здоровья населения РМ в период пандемии
Каушан Корина
Университет политических и экономических европейских знаний им. К. Стере
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление качеством медицинской помощи в процессе реализации реформ
Каушан Корина1, Самко Галина1, Олиевский П.2, Гарбузняк А.2
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко Филиал г.Рыбница
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Developing the public-private partnership in the rural business environment as an opportunity for life quality improving
Cauşan Corina1, Sciuchina Natalia2, Lîsenco Vlada2
1 University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”,
2 Comrat State University
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of health care system quality in the context of medical reform
Gorobievschi Svetlana1, Cauşan Corina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Journal of Social Sciences
Nr. 2(3) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Modernizarea sistemului de asigurări de sănătate din Republica Molodova în contextul creșterii calității vieții tinerilor din mediul rural
Gorobievschi Svetlana1, Cauşan Corina1, Cauşan Tatiana2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunități insuficiente de angajare – principala cauză a emigrării tinerilor din mediul rural
Cauşan Corina
Universitatea „Perspectiva – INT“
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Promovarea politicilor de ocupare a forței de muncă tinere în spațiul de oportunități al UE
Cauşan Corina1, Dorofeeva L.2
1 Filiala din Tiraspol a Academiei de Economie și Drept din Moscova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
EU – a space of opportunities and challenges
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3129-6-7.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea adaptabilităţii forţei de muncă tinere la schimbările economice şi sociale şi asigurarea premiselor pentru mobilitatea internă&
Cauşan Corina1, Suslenco Alina2
1 Universitatea „Perspectiva – INT“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Необходимость наставления подрастающего поколения в нравственных нормах христианства
Каушан Анатолий1, Каушан Корина2
1 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ,
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эмоциональная среда личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в контексте многодетной семьи
Каушан Анатолий1, Каушан Корина2
1 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ,
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

The problems of rural youth employment in the Republic of Moldova
Cauşan Corina
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 25 March, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-1247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эволюции и тенденции в сфере занятости молодежи сельской местности Молдовы в условиях кризиса
Каушан Анатолий, Каушан Корина
Тираспольский филиал Московской академии экономики и права
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 1. 2015. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3106-1-1.
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Angajarea tinerilor din nmediul rural în câmpul muncii: probleme, soluţii
Cauşan Corina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelarea dintre sistemul de educaţie a tineretului şi piaţa muncii în Republica Moldova
Cauşan Corina, Cojuhari Andrei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18