IBN
Închide
Cauşan Corina
Cuvinte-cheie (38): forţă de muncă (2), tineret (2), rural services (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Developing the public-private partnership in the rural business environment as an opportunity for life quality improving
Cauşan Corina1, Sciuchina Natalia2, Lîsenco Vlada2
1 University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”,
2 Comrat State University
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of health care system quality in the context of medical reform
Gorobievschi Svetlana1, Cauşan Corina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Journal of Social Science
Nr. 2(3) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Oportunități insuficiente de angajare – principala cauză a emigrării tinerilor din mediul rural
Cauşan Corina
Universitatea „Perspectiva – INT“
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Sporirea adaptabilităţii forţei de muncă tinere la schimbările economice şi sociale şi asigurarea premiselor pentru mobilitatea internă&
Cauşan Corina1, Suslenco Alina2
1 Universitatea „Perspectiva – INT“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Необходимость наставления подрастающего поколения в нравственных нормах христианства
Каушан Анатолий1, Каушан Корина2
1 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ,
2 Приднестровский Государственный Университет имени Т.Г.Шевченко
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a III-a. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эмоциональная среда личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в контексте многодетной семьи
Каушан Анатолий1, Каушан Корина2
1 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ,
2 Приднестровский Государственный Университет имени Т.Г.Шевченко
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a III-a. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

The problems of rural youth employment in the Republic of Moldova
Cauşan Corina
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 25 March, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Angajarea tinerilor din nmediul rural în câmpul muncii: probleme, soluţii
Cauşan Corina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelarea dintre sistemul de educaţie a tineretului şi piaţa muncii în Republica Moldova
Cauşan Corina, Cojuhari Andrei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9