Aspecte conceptuale privind piaţa muncii şi reflectarea lor in Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
675 20
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-23 16:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
331.5(478) (13)
Piața muncii. Piața brațelor de muncă (278)
SM ISO690:2012
COJUHARI, Andrei; DOROFEEV, Liuba. Aspecte conceptuale privind piaţa muncii şi reflectarea lor in Republica Moldova. In: Economica. 2014, nr. 3(89), pp. 59-69. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 3(89) / 2014 / ISSN 1810-9136

Aspecte conceptuale privind piaţa muncii şi reflectarea lor in Republica Moldova

CZU: 331.5(478)
JEL: J01
Pag. 59-69

Cojuhari Andrei, Dorofeev Liuba
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Proiect:
Genotipuri performante de porumb alimentar, depistate in conditiile cultivarii in sistemul de agricultura ecologica
 
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2014


Rezumat

Pornind de la caracterul derivat al pieţei muncii, aceasta reflectă pe deplin succesele sau insuccesele înregistrate de economia naţională. Diminuarea drastică a indicatorilor ocupaţionali denotă situaţia precară în care se află nu numai piaţa muncii din Republica Moldova, dar şi economia naţională în ansamblu. Cu toate că autorităţile guvernamentale depun eforturi majore în scopul ameliorării situaţiei din domeniul ocupării, situaţia rămâne şi în continuare critică. Unica soluţie de redresare a situaţiei create este dezvoltarea noilor pieţe de bunuri şi servicii care, pe de o parte, ar conduce la însănătoşirea economiei naţionale, iar pe de altă parte – la ameliorarea situaţiei din domeniul ocupării prin crearea unor noi locuri de muncă productive şi atractive.

If we take into consideration the derivative character of the labor market, we can see that it shows fully the successes and failures registered by the national economy. The drastic decrease of the employment indexes indicates the precarious situation not only of the labor market from Republic of Moldova, but also of the national economy in general. Although the governmental authorities make major efforts to improve the situation regarding the employment, the situation continues to be critical. The only solution to straighten the situation is the development of new goods and services markets, which, from one side will lead to the recovery of the national economy, and from another side, will improve the employment by creating new attractive and productive jobs.

Cuvinte-cheie
piaţa muncii, politici de ocupare,

concepţii de funcţionare a pieţei muncii, indicatori ocupaţionali