Domeniile prioritare ale cooperării economice transfrontaliere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
565 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-25 18:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.92 (128)
Economia internațională în general. Relații economice internaționale. Economie globală (280)
SM ISO690:2012
ŞIŞCAN, Svetlana-Zorina; MATEI, Violetta. Domeniile prioritare ale cooperării economice transfrontaliere. In: Economica. 2014, nr. 3(89), pp. 7-22. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 3(89) / 2014 / ISSN 1810-9136

Domeniile prioritare ale cooperării economice transfrontaliere

CZU: 339.92
JEL: F59, R10, Q01
Pag. 7-22

Şişcan Svetlana-Zorina, Matei Violetta
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Proiect:
Genotipuri performante de porumb alimentar, depistate in conditiile cultivarii in sistemul de agricultura ecologica
 
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2014


Rezumat

Cooperarea economică transfrontalieră a devenit una dintre cele mai efective forme ale cooperării economice internaționale, datorită impactului pozitiv asupra dezvoltării regiunilor implicate. Problema regiunilor transfrontaliere este esențială pentru majoritatea ţărilor lumii, datorită gradului scăzut de dezvoltare, marginalizare și dezintegrare a acestor regiuni. O cooperare restrânsă, în acest domeniu, o oferă posibilitatea rezolvării problemelor specifice ale regiunilor transfrontaliere. Domeniile prioritare ale cooperării economice transfrontaliere decurg din necesitățile regiunilor, cele mai abordate fiind: energia, transportul, agricultura și dezvoltarea rurală, turismul și sănătatea publică. Un nou domeniu de cooperare este cooperarea economică transfrontalieră digitală. Autorii au distins, de asemenea, 7 nivele ale cooperării economice transfrontaliere: la nivel global, multiregional, interregional, regional, subregional, macroregional și microregional.

Cross-border economic cooperation has proved to be one of the most effective forms of international economic cooperation, because of its positive influence on the development of the involved border regions. The problem of border regions is crucial for most of the countries, because of lower degree of development, marginalization and disintegration of these regions. Substantial cooperation in this domain gives possibility to resolve common problems of cross-border regions. The priority areas of cross border economic cooperation arise from the regions’ necessities, the most addressed being: energy, transport, agriculture and rural development, tourism and public health care. A new domain of such cooperation is a cross-border digital economic cooperation. The authors have also distinguished in their analysis 7 levels of cross-border economic cooperation: global, multiregional, interregional, regional, sub-regional, macro-regional and micro-regional.

Cuvinte-cheie
cooperare economică transfrontalieră, Cooperare economică internaţională, megatendinţă, regiune transfrontalieră, cooperare economică transfrontalieră digitală