Corelarea dintre sistemul de educaţie a tineretului şi piaţa muncii în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
609 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-15 13:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[331.548+37.048.4-053.6](478) (1)
SM ISO690:2012
CAUŞAN, Corina; COJUHARI, Andrei. Corelarea dintre sistemul de educaţie a tineretului şi piaţa muncii în Republica Moldova . In: Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, pp. 78-85. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 4 / 2013 / ISSN 1857-4130

Corelarea dintre sistemul de educaţie a tineretului şi piaţa muncii în Republica Moldova

CZU: [331.548+37.048.4-053.6](478)
JEL: O15, I 21, I 25, J61, J64, J82
Pag. 78-85

Cauşan Corina, Cojuhari Andrei
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 25 martie 2014


Rezumat

Corelarea dintre oferta educaţională şi piaţa muncii are un impact considerabil asupra dezvoltării economice a ţării. Colaborarea dintre sistemul educaţional şi reprezentanţii pieţei muncii poate conduce la generarea unei oferte educaţionale care să corespundă cantitativ şi calitativ necesarului de forţă de muncă, ceea ce va contribui la reducerea ratei şomajului şi a fluxului cetăţenilor care pleacă peste hotare, precum şi a ratei populaţiei expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale.

Correlation between educational offer and labor market has a considerable impact over economic development of the country. Cooperation between educational system and representatives of labor market can generate an educational offer that meets, at qualitative and quantitative level, the needs of labor force, which will contribute to the decrease of unemployment rate, citizens’ flow abroad and of population’s rate exposed to poverty and social exclusion.

Cuvinte-cheie
ofertă educaţională, forţă de muncă, tineret, piaţa muncii,

rata şomajul