IBN
Închide

57Publicaţii

551Descărcări

29126Vizualizări

Gorobievschi Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 8.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 11
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8

2022 - 5

Conceptul sanatății publice ca categorie economică respectiv rolul ei in dezvoltarea zonelor transfrontaliere
Gorobievschi Svetlana1 , Cauşan Corina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 26 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul smart al logisticii medicale în contextul teritorial al Republicii Moldova
Gorobievschi Svetlana1 , Cauşan Corina2 , Ivan Daniel-Cornel1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electronic registry Covid-19: implementation of the first results within medical institutions in the Republic of Moldova
Gorobievschi Svetlana
Technical University of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, R. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registrul electronic Covid-19: implementarea primelor rezultate în cadrul instituțiilor medicale din Republica Moldova
Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The smart concept of medical logistics in the territorial context of the Republic of Moldova
Gorobievschi Svetlana1 , Kaushan Korina2 , Ivan Daniel-Cornel2
1 Technical University of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, R. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Application of the concepts of quality of life in the health assessment of post Covid-19 patients
Gorobievschi Svetlana1 , Costru Tudor2 , Puia Raisa2 , Ungureanu Alina2
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Social Sciences
Nr. 4(3) / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepte metodologice de evaluare a stării de sănătate a paciențlor post Covid
Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea sistemelor medicale din România și Republica Moldova – componentă importantă a managementului euroregiunilor
Ivan Daniel-Cornel , Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Conceptul calității vieții la interconexiunea cu sănătatea publică
Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 20 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Directions for the implementation of technological news in the field of medical transports as a factor for reducing harmful gas emissions
Ivan Daniel-Cornel , Gorobievschi Svetlana
Technical University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни как интегральная характеристика здоровья населения
Каушан Корина1 , Gorobievschi Svetlana1 , Поросеч Дмитрий2
1 Технический Университет Молдовы,
2 Российский новый университет (РОСНОУ), Москва
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Evaluation of health care system quality in the context of medical reform
Gorobievschi Svetlana1 , Cauşan Corina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Journal of Social Sciences
Nr. 2(3) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The development of business incubator’s network in the economy of Republic of Moldova: achievments and perspectives
Gorobievschi Svetlana , Dodu Aliona
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 2(1) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Conflictele in grupul de munca și forme de soluționare
Uzun Liliana , Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia cunoașterii și educarea antreprenorială a viitorilor ingineri
Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea efectelor social-economice ale migraţiei rurale din Republica Moldova
Gorobievschi Svetlana , Dorofeev Liuba
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea sistemului de asigurări de sănătate din Republica Molodova în contextul creșterii calității vieții tinerilor din mediul rural
Gorobievschi Svetlana1 , Cauşan Corina1 , Cauşan Tatiana2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vivat Academia! Vivat professores!
Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Conflictele in grupul de munca și forme de soluționare
Uzun Liliana , Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea calităților manageriale a tinerilor prin prisma stimulării ocupării forței de muncă
Gorobievschi Svetlana1 , Cauşan Corina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Filiala din Tiraspol a Academiei de Economie și Drept din Moscova
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017. Bălți. ISBN 97 8-606-13-3 6-11 -5.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 57