IBN
Închide

50Publicaţii

415Descărcări

23645Vizualizări

Gorobievschi Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Application of the concepts of quality of life in the health assessment of post Covid-19 patients
Gorobievschi Svetlana1 , Costru Tudor2 , Puia Raisa2 , Ungureanu Alina2
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Social Sciences
Nr. 4(3) / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepte metodologice de evaluare a stării de sănătate a paciențlor post Covid
Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea sistemelor medicale din România și Republica Moldova – componentă importantă a managementului euroregiunilor
Ivan Daniel-Cornel , Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Conceptul calității vieții la interconexiunea cu sănătatea publică
Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 20 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Directions for the implementation of technological news in the field of medical transports as a factor for reducing harmful gas emissions
Ivan Daniel-Cornel , Gorobievschi Svetlana
Technical University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни как интегральная характеристика здоровья населения
Каушан Корина1 , Горобьевски Светлана1 , Поросеч Дмитрий2
1 Технический Университет Молдовы,
2 Российский новый университет (РОСНОУ), Москва
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Evaluation of health care system quality in the context of medical reform
Gorobievschi Svetlana1 , Cauşan Corina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Journal of Social Sciences
Nr. 2(3) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The development of business incubator’s network in the economy of Republic of Moldova: achievments and perspectives
Gorobievschi Svetlana , Dodu Aliona
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 2(1) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Conflictele in grupul de munca și forme de soluționare
Uzun Liliana , Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia cunoașterii și educarea antreprenorială a viitorilor ingineri
Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea efectelor social-economice ale migraţiei rurale din Republica Moldova
Gorobievschi Svetlana , Dorofeev Liuba
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea sistemului de asigurări de sănătate din Republica Molodova în contextul creșterii calității vieții tinerilor din mediul rural
Gorobievschi Svetlana1 , Cauşan Corina1 , Cauşan Tatiana2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vivat Academia! Vivat professores!
Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Conflictele in grupul de munca și forme de soluționare
Uzun Liliana , Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea calităților manageriale a tinerilor prin prisma stimulării ocupării forței de muncă
Gorobievschi Svetlana1 , Cauşan Corina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Filiala din Tiraspol a Academiei de Economie și Drept din Moscova
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017. Bălți. ISBN 97 8-606-13-3 6-11 -5.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia activităţii incubatoarelor de afaceri în contextul mediului antreprenorial al Republicii Moldova
Gorobievschi Svetlana , Dodu Aliona
Universitatea Tehnică a Moldovei
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia serviciilor de comunicaţii ca factor de creștere a calității vieții în Republica Moldova
Grițco Maria , Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul managementului sistemelor informaționale în administrarea afacerilor
Colun Tatiana , Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de implicare ale migranților în dezvoltarea și soluționarea problemelor Republicii Moldova
Bătrînescu Veaceslav , Gorobievschi Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele pieței muncii din mediul rural al Republicii Moldova și direcții de soluționare ale acestora
Gorobievschi Svetlana , Bătrînescu Veaceslav
Universitatea Tehnică a Moldovei
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 50