Specificul managementului funcţiei publice şi ai funcţionarului public prin prisma cadrului normativ în vigoare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
212 12
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-05 21:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
354.08(478) (1)
Administrația de nivel superior. Administrație centrală (74)
SM ISO690:2012
PÎRŢAC, Grigore; GHEORGHIŢA, Tamara; PASCALU, Ina. Specificul managementului funcţiei publice şi ai funcţionarului public prin prisma cadrului normativ în vigoare. In: Vector European. 2014, nr. 2, pp. 118-126. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Specificul managementului funcţiei publice şi ai funcţionarului public prin prisma cadrului normativ în vigoare

CZU: 354.08(478)
Pag. 118-126

Pîrţac Grigore1, Gheorghiţa Tamara2, Pascalu Ina1
 
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 februarie 2016


Rezumat

În acest articol este analizat sistemul de management al funcţiei publice şi al funcţionarului public prin elucidarea evoluţiei şi direcţiilor de reformare a politicilor,legislaţiei,procedurilor şi practicilor de personal prin prisma cadrului normativ în vigoare.O atenţie deosebită se acordă perfecţionării cadrului institruţional în vederea creării unui corp de funcţionari publici capabili să presteze servicii publice conform standardelor europene,identificării gradului de conformare a managementului funcţiei publice şi al funcţionarului public din Republica Moldova la principiile europene de administrare.

This article analyzed the management system of Public and civil servants in elucidating the evolution and directions for policy reform, legislation, procedures and staffing practices through the normative framework. Special attention is paid to improving the institrutional to create a body of civil servants able to provide public services to European standards to identify the compliance of the management of public and civil servants in the Republic of Moldova to the European principles of administration.