IBN
Închide
Davidescu Elena
Cuvinte-cheie (210): personal development (4), skills (3), education (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Managementul dezvoltării carierei profesionale ca dimensiune a educaţiei permanente
Davidescu Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni constructiviste referitoare la procesele de învăţare şi educaţie
Davidescu Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Autocunoaşterea ca dimensiune a dezvoltării personale
Davidescu Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele viitorului: noi provocări pentru consolidarea educaţiei permanente
Davidescu Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de influenţă a nivelului de autoeficacitate personală
Davidescu Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geneza competenţei de relaţionare în sistemul relaţiilor sociale
Cozărescu Mihaela1, Davidescu Elena2
1 Universitatea din Bucureşti,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii aplicative axate pe dezvoltarea personală a elevilor din ciclul gimnazial
Davidescu Elena, Măligă Doina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психология молодежи во время выборов
Кучкова Анастасия, Davidescu Elena
Европейский Университет Молдовы
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Dezvoltarea personală a studenţilor în contextul învăţării sociale.
Davidescu Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenţia în reţea ca deziderat în activitatea profesioniştilor din domeniul protecţiei copiilor împotriva violenţei
Davidescu Elena
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea dezvoltării abilităţilor sociale pentru comunicarea cooperantă
Davidescu Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea formării tinerilor voluntari în contextul pedagogiei sociale
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de prevenire a agresivităţii în mediul şcolar
Davidescu Elena
Școala primară nr. 12 „Anatol Popovici”
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de dezvoltare a abilităţilor de comunicare nonviolentă a pedagogilor sociali
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de formare a deprinderilor de studiu individual prin învăţare personalizată
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(112) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea competentei de relationare ın formarea pedagogilor sociali
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 8 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Abilităţi de relaţionare ale pedagogului social necesare pentru asigurarea eficientă a serviciilor educaţionale
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificații ale competenței de relaționare în context pedagogic și social
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia trainingului privind dezvoltarea competenţei de relaţionare în procesul de formare a pedagogilor sociali
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dimensiuni ale relationarii pedagogului social cu beneficiarii
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24