IBN
Închide
Davidescu Elena
Cuvinte-cheie (123): personal development (3), dezvoltarea personală (2), feedback (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Autocunoaşterea ca dimensiune a dezvoltării personale
Davidescu Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de influenţă a nivelului de autoeficacitate personală
Davidescu Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii aplicative axate pe dezvoltarea personală a elevilor din ciclul gimnazial
Davidescu Elena, Măligă Doina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Dezvoltarea personală a studenţilor în contextul învăţării sociale.
Davidescu Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenţia în reţea ca deziderat în activitatea profesioniştilor din domeniul protecţiei copiilor împotriva violenţei
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea dezvoltării abilităţilor sociale pentru comunicarea cooperantă
Davidescu Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea formării tinerilor voluntari în contextul pedagogiei sociale
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de formare a deprinderilor de studiu individual prin învăţare personalizată
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(112) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea competentei de relationare ın formarea pedagogilor sociali
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 8 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Abilităţi de relaţionare ale pedagogului social necesare pentru asigurarea eficientă a serviciilor educaţionale
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificații ale competenței de relaționare în context pedagogic și social
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia trainingului privind dezvoltarea competenţei de relaţionare în procesul de formare a pedagogilor sociali
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dimensiuni ale relationarii pedagogului social cu beneficiarii
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Formarea competentelor profesionale ale pedagogilor sociali
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Perspective actuale de abordare a Modelelor de relaţii educaţionale prin prisma calităţilor de personalitate ale cadrului didactic
Davidescu Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Evoluţia pedagogiei sociale ca ştiinţă
Davidescu Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(11) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 May, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogul social şi asistentul social: domenii de intervenţie
Patraşcu Dumitru1, Davidescu Elena2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Administrarea Publică
Nr. 1(61) / 2009 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17