IBN
Închide
Pîrţac Grigore
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Human security and ethics in support for sustainable development
Sprincean Serghei1 , Pîrţac Grigore2 , Sychev Andrey3
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
3 N. P. Ogarev's Mordovia State University
Vector European
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Cercetările bioetice prin prisma reglementărilor europene și naționale
Cuciurcă Angela , Pîrţac Grigore
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța procesului electoral în cadrul statului democratic
Sprincean Serghei1 , Pîrţac Grigore2 , Mihalaş Victoria2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea justiției оn contextul respectării statului de drept
Pîrţac Grigore , Mihalaş Victoria
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методологические подходы оценки политического и экономического рисков зарубежных инвестиций
Катан Петр , Пырцак Григорий
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Sciences of Europe
Nr. 1(73) / 2021 / ISSN 3162-2364
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Aspectele psihologice privind realizarea puterii politice
Pîrţac Grigore
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea europeana a drepturilor omului: impactul asupra respectării drepturilor omului în Republica Moldova
Tătaru Anisia , Pîrţac Grigore
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele abordări privind independența justiției în Republica Moldova
Hudeacova Anastasia , Pîrţac Grigore
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerațiuni privind avantajele și dezavantajele orientării Republicii Moldova spre spațiul euroasiatic
Пырцак Григорий
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Avantajele și dejavantajele introducerii votului electronic în Republica Moldova
Miron Marcel , Pîrţac Grigore
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combaterea corupției – una din prioritățile guvernării democratice
Pîrţac Grigore , Moşneaga Gheoghe
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Independența justiției și afirmarea statului de drept în România prin prisma mecanismului de cooperare și verificare
Pîrţac Grigore , Pascalu Ina , Sedlețchi Oleg
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Independența Republicii Moldova prin prisma securității energetice
Pîrţac Grigore , Țurcanu Alina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european
Pîrţac Grigore
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Juc Victor. Dimensiuni ale relațiilor internaționale contemporane
Ungureanu Veaceslav1 , Pîrţac Grigore2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea drepturilor omului și a statului de drept - valoare fundamentală a Uniunii Europene
Pîrţac Grigore , Țurcanu Alina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 8 June, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea principiilor statului de drept și a independenţei justiţiei prin prisma politicii Uniunii Europene
Pîrţac Grigore , Țurcanu Alina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(85) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele abordari teoretice privind sistemul reprezentarii proportionale
Rojnov Feodor , Pîrţac Grigore
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовые аспекты политического риска
Пырцак Григорий1 , Алымова Татьяна2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Молдавский Государственный Университет
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Colaborarea Republicii Moldova cu NATO în noile condiții geopolitice
Pîrţac Grigore1 , Stan Valentina2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37