Perspective actuale de abordare a Modelelor de relaţii educaţionale prin prisma calităţilor de personalitate ale cadrului didactic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
272 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-03 16:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.135 (19)
Educație (5811)
SM ISO690:2012
DAVIDESCU, Elena. Perspective actuale de abordare a Modelelor de relaţii educaţionale prin prisma calităţilor de personalitate ale cadrului didactic. In: Vector European. 2014, nr. 2, pp. 247-253. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Perspective actuale de abordare a Modelelor de relaţii educaţionale prin prisma calităţilor de personalitate ale cadrului didactic

CZU: 371.135
Pag. 247-253

Davidescu Elena
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 februarie 2016


Rezumat

Există mai multe modele de analiză a relaţiei educaţionale. Unul din cele mai cunoscute este cel al lui Bellack şi Davitz, care pornesc de la analiza limbajului ca instrument fundamental de comunicare. Există trei niveluri de analitică şi investigate a relaţie profesor-elevi: structura globală a activităţii şcolare, studiul relaţiilor elementare şi studiul comportamentelor induse prin aceste relaţii. Comunicarea educaţională este determinată nu numai de caracteristicile psihologice ale profesorului şi elevului, ci şi de cele sociale. Elevii trebuie consideraţi ca fiinţe concrete, în ansamblul determinărilor la care sînt supuşi, atât ca persoane, cât şi relaţiile dintre ei.

Models of analyse of educational relationship. There are more models of analysis of educational relationship. One of the most known belongs to Bellack and Davitz, that starts from the analysis of language like a fundamental tool of communication. There are three levels of analysis and researches of the relation teacher-alumnus: global structure of the scholar activity, study of elementary relations and study of the inducted behaviors of these relationships. Educational communication is determined not only by psychological characteristics of the teacher and alumni, within the environment of determinations they a submitted, as well as de relationships between them.

Cuvinte-cheie
relaţie educaţională, relaţie profesor-elevi, comunicarea educaţională, activitate şcolară