IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)68
  2020  (2 din 2)77
  2019  (3 din 2)93
  2018  (2 din 2)54
  2016  (3 din 3)41
  2015  (3 din 3)66
  2014  (4 din 3)141
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole54022334484825203167
Volume1920019939
Total5592433639421

Vizualizări   1298Descărcări   18

Conţinutul numărului de revistă

Sumar 4-5
Evaluarea sectorului cercetare-inovare: analize şi sugestii. 7-14

CZU: 001.891/001.895

Şuşu-Ţurcan Aurelia
Методики и проблемы построения системы оценивания результативности деятельности научных организаций 14-22

CZU: 001.38(470)

Унтура Г. , Zabolotskii Alexei , Krasova Vera
Республика Молдова: инновационный вектор развития 23-29

CZU: 001.895:338.22(477)

Перчинская Наталья
International experience in the field of quota employment system for young people 29-33

CZU: 331.523-053.6+331.91

Colesnicova Tatiana , Gogu Emilia
Sancţiunea clauzei abuzive – abordări comparative sub aspectul integrării europene a legislaţiei consumeriste 33-37

CZU: 346.548

Plotnic Olesea
The importance of factors determining innovative environment of network-based organisation on competitiveness 37-43

CZU: 001.895:338.2:339.137.2

Giedraitis Algirdas
Креативность как залог конкурентного преимущества организации 43-48

CZU: 338.2:339.137.2

Staşis Rimantas , Dementieva Elena
Fostering creativity in the practice of manufacturing organizations 48-55

CZU: 005.591.6:344.7

Grubliene Violeta , Venkevice Loreta , Gedvilas Evaldas
The Czech Republic in the European Union: 10 years of opportunities and challenges 55-65

CZU: 339.923:061.1EU:338(437.3)

Mladen Jan , Capsîzu Valeriu
Învăţământul vocaţional tenic din Republica Moldova în contextual globalizării. modele de organizare a învăţământului profesional tehnic 65-71

CZU: 377.1(478)

Tomşa Aurelia , Midari Veronica
Cercetarea-dezvoltarea în Franţa: prezentări şi opinii 71-76

CZU: 001.89(44)

Negru Ecaterina
Инновационный бизнес с применением экологически чистых технологий 76-79

CZU: 005.591.6:338.2

Гылка К
Caracteristicile activităţii economice externe a Republicii Moldova în condiţiile depăşirii crizei economico-financiare 79-83

CZU: 338.124.4(478):339.56

Corcodel Svetlana , Corcodel Dan
Рынок объектов интеллектуальной собственности Молдовы: теоретические и практические аспекты 84-95

CZU: 347.77(478)

Перчинская Наталья
Regional innovative systems: methodological problems of analysis 96-100

CZU: 001.895:332.12

Kozak Yury , Zborovska A.
Dinamica investiţiilor în sectorul educaţiei al Republicii Moldova 100-105

CZU: 336.531.2:37(478)

Sedleţchi Nicolae , Şuşu-Ţurcan Aurelia
Responsabilitatea şi iresponsabilitatea, responsabilitatea redusă în dreptul penal 106-111

CZU: 343.2.01

Mariţ Alexandru , Şomicu (Banu) Marcela
Stabilirea şi determinarea subiecţilor contravenţiilor şi infracţiunilor vamale comise pe teritoriul României 111-118

CZU: 343.359.2(498)

Pasat Aurel-Octavian
Specificul managementului funcţiei publice şi ai funcţionarului public prin prisma cadrului normativ în vigoare 118-126

CZU: 354.08(478)

Pîrţac Grigore , Gheorghiţa Tamara , Pascalu Ina
Interacţiunea statului de drept cu fenomenul justiţiei 126-132

CZU: 340.12

Mihalaş Victoria
Problematica instituţiei transferului de proceduri în materie penală 132-137

CZU: 343.13(478)

Zbancă Tatiana
Legislaţia şi doctrina – privind problematica reorganizării societăţilor comerciale 138-143

CZU: 347.72(478)

Lupaşco Vera
Concurenţa-mijloc de prevenire a puterii economice concentrate 143-148

CZU: 346.545

Sedleţchi Elena
Importanţa,conţinutul şi calcularea termenelor în dreptul civil 148-153

CZU: 347

Deleu Natalia
США-Индонезия: Глобальное партнерство по вопросам безопасности и региональных амбиций 153-159

CZU: 327(73+594)

Podbereznih I.
Unele consideraţii privnd morala şi rolul său normativ 159-163

CZU: 17.0

Alecu Gheorghe
Unele consideraţii privind moartea din perspectivă filozoficǎ şi juridică 163-168

CZU: 128+342.7

Alecu Coralia
Vinovăţia sub formă de imprudenţă 169-172

CZU: 343.2(478)

Mîţu Serghei , Prodan Svetlana
Tradiții noționale ale discursului politic 173-179

CZU: 808.53:32

Bahneanu Vitalina
On the new technologies integration in the educational process 179-182

CZU: 37.016.046:004

Corcodel Svetlana
Activites ludiques et activites orales – des strategies efficaces pour un enseignement du français au niveau precoce 183-186

CZU: 373.3:811.133.1'243

Petcu Tatiana
Пути повышения профессионального уровня будущих специалистов в рамках реализации европейских стандартов качества высшего образования 186-191

CZU: 378.126(477)

Serebreanschi Irina , Serebreanskii Andrei
Actualitatea studierii limbajului juridic englez 191-195

CZU: 811.111'276.6:34

Fiodorov Victoria
Stereotipuri culturale în presa din Republica Moldova : realităţi naţionale şi deziderate europene 196-203

CZU: 316.77:659.3(478)

Enachi Valentina
Practici de reflectare a vieţii private în jurnalismul social 203-208

CZU: 070:316.77

Stepanov Georgeta
Efectele comunicării comportamentale implicite a tutorelui asupra calităţii studiului individual al studentului 208-214

CZU: 378.147-057.87

Ovcerenco Nadejda
Situaţia presei din România - moguli media 214-217

CZU: 070(498)

Creţu Ioana-Narcisa
Europenizarea politicilor mediatice naţionale: cazul Republicii Moldova 218-223

CZU: 32.019.5:659.3(478+4)

Beregoi Natalia
Strategii universitare de dezvoltare (meta) cognitive 224-228

CZU: 378.14

Railean Elena
Unele aspecte etice ale consilierii copilului şi familiei în cadrul instituţiei de învăţământ / liceu 229-233

CZU: 37.015.3+37.018.1

Micleuşanu Zinaida
Narcomania în rândurile adolescenţilor şi unele măsuri de combatere 234-240

CZU: 351.761.3-057.87

Ostrovari Petru
Studiul experimental privind adaptarea studenţilor – obiectiv esenţial al educaţiei universitare moderne 240-247

CZU: 378.14

Ţărnă Ecaterina
Perspective actuale de abordare a Modelelor de relaţii educaţionale prin prisma calităţilor de personalitate ale cadrului didactic 247-253

CZU: 371.135

Davidescu Elena
Utilizarea oportunităţilor diplomaţiei economice multilaterale în cadrul ONU în interesele Republicii Moldova 253-258

CZU: 339.9:338(478)

Chimerciuc Nicolae
Cerinţe de prezentare a articolelor ştiinţifice 259-261