IBN
Închide
Mihalaş Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2021 - 2

Importanța procesului electoral în cadrul statului democratic
Sprincean Serghei1 , Pîrţac Grigore2 , Mihalaş Victoria2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea justiției оn contextul respectării statului de drept
Pîrţac Grigore , Mihalaş Victoria
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Independența judecătorului Curții Constituționale prin prisma statului de drept
Certan Cristina , Mihalaş Victoria
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Evoluția conceptului de protecție juridică a drepturilor omului
Frunze Ion , Mihalaş Victoria
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile realizării dreptului electoral în Republica Moldova
Miron Marcel , Mihalaş Victoria
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul electoral majoritar: avantaje și dezavantaje
Gladcenco Serghei , Mihalaş Victoria
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Unii factori care determină creșterea eficienței judecătoriilor
Mihalaş Victoria
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Децентрализация имущества и полномочии – конституционный принцип публичного управление
Сосна Александр1 , Михалаш Виктория2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Европейский Университет Молдовы
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-1391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых вопросах эффективной реализации национальной стратегии децентрализации
Сосна Борис , Михалаш Виктория
Европейский Университет Молдовы
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-1032
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых проблемах применения законодательства, обеспечивающего независимость правосудия в целях повышения его эффективности
Михалаш Виктория
Европейский Университет Молдовы
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

О некоторых проблемах качественного реформирования системы принудительного исполнения судебных решений  
Михалаш Виктория
Европейский Университет Молдовы
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых проблемах повышения качества правосудия
Сосна Борис , Михалаш Виктория
Европейский Университет Молдовы
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принцип свободного доступа к правосудию
Сосна Борис1 , Михалаш Виктория2
1 Институт юридических и политических исследований AHM,
2 Европейский Университет Молдовы
Legea şi Viaţa
Nr. 10(310) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Interacţiunea statului de drept cu fenomenul justiţiei
Mihalaş Victoria
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le concept de quelqes aspects de justice efficace
Mihalaş Victoria
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 February, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15