IBN
Închide
Sedleţchii Elena
Cuvinte-cheie (45): judicial practice (2), practica judiciară (2), concurență neloială (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Suspendarea deciziilor plenului consiliului concurenţei: aspecte practice
Băieşu Aurel1, Sedleţchii Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(49) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Locul și rolul protecției împotriva concurenței neloiale în apărarea drepturilor de proprietate intelectuală
Sedleţchii Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(118) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 20 August, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica judiciară privind concurenţa neloială (anii 2005-2018): studii de caz. ( Partea I).
Băieşu Aurel1, Sedleţchii Elena2
1 Curtea Constituţională a Republicii Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 27 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Impactul licențierii obligatorii asupra concurenței
Sedleţchii Elena
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidența drepturilor de proprietate intelectuală  și acțiunile anticoncurențiale: probleme la nivel european
Sedleţchii Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 15 February, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferența dintre dreptul concurenței și proprietatea intelectuală – o provocare pentru cercetarea științifică
Sedleţchii Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte teoretice ale interferenței dintre protecția proprietății intelectuale și protecția concurenței
Sedleţchii Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Punctele de interferență dintre protecția dreptului de proprietate intelectuală și protecția concurenței loiale
Sedleţchii Elena
Consiliul Concurenței al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Concurenţa-mijloc de prevenire a puterii economice concentrate
Sedleţchii Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9