IBN
Închide
Calalb Mihai
Cuvinte-cheie (61): învăţare prin investigaţie (2), background gravitational radiation (1), sources of gravitational waves (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Repere în aplicarea principiilor didacticii constructiviste la lecția de fizică în gimnaziu
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea pendulului gravitațional în cadrul lucrărilor de laborator digitalizate și virtuale
Vlas Mihail, Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea transformatorului în cadrul lucrărilor virtuale de laborator
Olesea Vlas, Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Aplicarea legilor conservării la rezolvarea problemelor dinamicii corpurilor cu legături
Cernei Mihai, Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learning by being or assumption of cognitive goals
Calalb Mihai
Moldova Tiraspol State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structurarea proiectelor didactice conform conceptului învățării științelor prin metoda investigației
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Undele gravitaționale
Baltag Nicolae, Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXIX-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Cele mai eficiente zece strategii didactice
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 6 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuzionarea fluxurilor de date eterogene transmise de senzorii vehiculelor aeriene fără pilot
Calalb Mihai1, Cerbu Olga2, Căpăţână Gheorghe2, Zubac Ion1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot în scopuri antitero
Calalb Mihai, Zubac Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visible teaching and Inquiry-Based Learning
Calalb Mihai
Moldova Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Abordarea STEM și transdisciplinaritatea la lecțiile de Fizică
Calalb Mihai, Vlas Mihail, Gluhovschi Olesea
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea STEM. Legătura fizicii cu alte științe
Calalb Mihai, Vlas Mihail, Gluhovschi Olesea
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitalizarea învățării și formarea deprinderilor de învățare pe parcursul vieții
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medii digitalizate de învățare active
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Învațarea prin metoda investigației în medii digitalizate
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HTSC in Modern Anisotropic Compounds
Palistrant Maria1, Calalb Mihai2, Ursu Vitalie1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Moldova Tiraspol State University
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogia învăţării prin investigaţie şi impactul ei asupra deprinderilor de cercetare ştiinţifică şi învăţare pe tot parcursul vieţii
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-149. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Benefits of Inquiry-Based Science and Math Education as a Constructivist Pedagogy
Calalb Mihai
Moldova Tiraspol State University
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

About the possibility of appearance of High-Tc superconductivity on the base of interband electron-electron interaction mechanism in multiband doped systems
Palistrant Maria1, Calalb Mihai2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Moldova Tiraspol State University
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30