IBN
Închide
Calalb Mihai
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21

2023 - 1

The Constructivist Principle of Learning by Being in Physics Teaching
Calalb Mihai
Tiraspol State University
Athens Journal of Education
Nr. 1(10) / 2023 / ISSN 2241-7958
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Învățarea opticii geometrice prin metoda cercetării
Calalb Mihai , Baltag Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări constructiviste la lecția de fizică
Calalb Mihai , Zelenschi Irina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea competențelor de învățare pe tot parcursul vieții formate în cadrul cursului de fizică din clasa a VI
Calalb Mihai , Dabija Viorel
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode constructiviste de predare a interacțiunilor în clasa VII. Analiză comparativă
Calalb Mihai , Zelenschi Irina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor cheie în cadrul predării capitolului interacțiuni prin câmpuri
Calalb Mihai , Dabija Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Învățarea opticii geometrice prin metoda cercetării științifice
Calalb Mihai , Baltag Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere în aplicarea principiilor didacticii constructiviste la lecția de fizică în gimnaziu
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea pendulului gravitațional în cadrul lucrărilor de laborator digitalizate și virtuale
Vlas Mihail , Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea transformatorului în cadrul lucrărilor virtuale de laborator
Vlas Olesea , Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Aplicarea legilor conservării la rezolvarea problemelor dinamicii corpurilor cu legături
Cernei Mihai , Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learning by being or assumption of cognitive goals
Calalb Mihai
Tiraspol State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structurarea proiectelor didactice conform conceptului învățării științelor prin metoda investigației
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Undele gravitaționale
Baltag Nicolae , Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Cele mai eficiente zece strategii didactice
Calalb Mihai
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 6 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuzionarea fluxurilor de date eterogene transmise de senzorii vehiculelor aeriene fără pilot
Calalb Mihai1 , Cerbu Olga2 , Căpăţână Gheorghe2 , Zubac Ion1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot în scopuri antitero
Calalb Mihai , Zubac Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visible teaching and Inquiry-Based Learning
Calalb Mihai
Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Abordarea STEM și transdisciplinaritatea la lecțiile de Fizică
Calalb Mihai , Vlas Mihail , Gluhovschi Olesea
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea STEM. Legătura fizicii cu alte științe
Calalb Mihai , Vlas Mihail , Gluhovschi Olesea
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38