IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Academia de Ştiinţe a Moldovei

2012 - 3

Sistemul Naţional de inovare în contextul abordarii sistemice
Naval Elvira, Şuşu-Ţurcan Aurelia
Intellectus
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluări şi analize ale potenţialului uman din activitatea ştiinţifică
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Economica
Nr. 1(79) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problemele evaluarii riscului inovational in sectorul agrar

Şuşu-Ţurcan Aurelia, Bujor Tatiana, Sturza Tatiana
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. . 185-191.
Disponibil online 10 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Mетодика оценки инновационной деятельности в Республике Mолдова
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Intellectus
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль инноваций в построении «Экономики, основанной на знаниях»
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Intellectus
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 5 August, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscurile privind reducerea potenţialului ştiinţifico-inovaţional al Republicii Moldova

Şuşu-Ţurcan Aurelia
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova
2011. Chişinău. Academia de Ştiinţe R. Moldova. 195-199.
Disponibil online 30 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actualitatea şi posibilităţile de soluţionare a problemelor cadrelor ştiinţifice din Republica Moldova

Şuşu-Ţurcan Aurelia, Cavcaliuc Lucia, Vacarciuc Elena
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova
2011. Chişinău. Academia de Ştiinţe R. Moldova. 231-234.
Disponibil online 30 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Perfecţionarea evaluării statistice a activităţii ştiinţifice şi inovaţionale
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1-2(9) / 2008 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8