Sistemul Naţional de inovare în contextul abordarii sistemice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
647 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-21 22:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.895:338(478) (46)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (867)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1853)
SM ISO690:2012
NAVAL, Elvira; ŞUŞU-ŢURCAN, Aurelia. Sistemul Naţional de inovare în contextul abordarii sistemice. In: Intellectus. 2012, nr. 3, pp. 73-78. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Sistemul Naţional de inovare în contextul abordarii sistemice

CZU: 001.895:338(478)
Pag. 73-78

Naval Elvira1, Şuşu-Ţurcan Aurelia2
 
1 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

În prezentul articol sunt analizate sistemele de abordare inovaţională și de promovare a politicii inovaţionale. Sunt examinate componentele și funcţiile sistemului de inovare și interacţiunea lor, este prezentată clasificarea inovaţiilor, se face o comparaţie între abordarea dată și cea existentă în Republica Moldova. În final, sunt formulate unele concluzii și recomandări.

In the present article the systems for innovation approach and innovation policy promotion are considered. Components and functions of the system of innovation and their interaction are examined. Innovations classification is presented. The comparison between the considered approach and that existing in Republic of Moldova is made. And the conclusions and recommendations follow.

Cuvinte-cheie
innovation, innovation system, components, functions,

innovation polic