IBN
Închide
Donica Ilie
Cuvinte-cheie (35): A crop (3), A stock (3), Grades (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 2. Cărţi publicate peste hotare
  • 2.2.Contribuții în monografii - 1
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2020 - 1

Elaborarea sistemului de tăiere a pomilor de măr
Donica Ilie , Donică Andrei
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Realizări stiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare
2020.
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Tratarea pomilor de vișin cu etrel în condițiile Republicii Moldova
Donica Ilie , Donică Andrei , Donica Maria
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1-2(79-80) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 21 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Cercetari si și realizări in pomicultură
Donica Ilie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(75) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cerințe specifice ale cireșului și vișinului față de factorii de mediu și soiurile omologate în Republica Moldova
Donica Ilie , Ceban Ecaterina , Donică Andrei
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1-2(73-74) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea sistemei de tăiere a pomilor de măr
Donica Ilie , Donică Andrei
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul formării coroanelor și particularitățile de tăiere a pomilor de cireș și vișin
Donica Ilie , Donică Andrei , Donica Maria
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1-2(73-74) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală și tendințele de dezvoltare a pomiculturii în Republica Moldova
Dadu Constantin , Rapcea Mihail , Donica Ilie , Bucarciuc Victor , Mladinoi Vasile , Coroid Arcadie , Grosu Ion
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(76) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Particularitățile de tăiere a pomilor
Donica Ilie , Donică Andrei
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(71-72) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecționarea sistemului de tăiere a pomilor de măr pe rod în plantațiile intensive
Donica Ilie , Donică Andrei , Donica Maria
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(71-72) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Власов Вячеслав Всеволодович
Даду Константин , Доника Илие , Таран Николай , Доня Виктор , Магер Михаил , Рапча М. , Гэинэ Борис , Казак Фёдор , Братко Дмитрий , Бондарчук В.
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(71-72) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Cercetări privind hrănirea purceilor sugari cu amestec de obişnuire
Danilov Anatolie , Donica Ilie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile de tăiere a pomilor
Donica Ilie , Donică Andrei
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(62) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование кормовых добавок Прaймикс-Форсил и Витакорм Рео при выращивании свинoк
Данилов А.1 , Доника Илие1 , Кайсын Лариса2
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Indicatorii principali ai fructificării şi eficienţa economică a producerii cireşelor, vişinelor şi caiselor
Donica Ilie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(55) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Indicatorii economici ai noilor procedee de tăiere a pomilor de cireş, vişin şi cais
Donica Ilie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(49) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecţionarea sistemului de tăiere a pomilor de măr pe rod în plantaţiile intensive
Donica Ilie , Donică Andrei , Donica Maria
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(50) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Productivitatea a pomilor şi eficienţa economică a producerii fructelor de cireş, vişin şi cais
Donica Ilie , Donica Nicolae , Donică Andrei , Donica Maria
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tăierea pomilor de măr în condiţiile Republicii Moldova
Donica Ilie , Dadu Constantin , Rapcea Mihail , Donică Andrei
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(43) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 27 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рекомендации по обрезке деревьев яблони в условиях Республики Молдова
Доника Илие , Даду Константин , Рапча М. , Доника Андрей
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(43) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 27 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Perfecţionarea şi implementarea sistemei de tăiere a pomilor de măr în plantaţiile intensive
Donica Ilie , Dadu Constantin , Rapcea Mihail , Donică Andrei , Bogdan Ion , Donica Maria , Donica Nicolae
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeul de minimalizare a tăierii pomilor de cireş, vişin şi cais în condiţiile Republicii Moldova
Donica Ilie , Donica Nicolae , Donică Andrei
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Eficienţa investiţiilor capitale în pomicultură
Donică Andrei , Donica Ilie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 24 (1). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-191-3 .
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecţionarea sistemului de tăiere a pomilor de cais în plantaţiile întensive
Donica Ilie , Bogdan Ion , Donica Nicolae , Donică Andrei
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 24 (1). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-191-3 .
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Starea actuală şi perspectiva pomiculturii în Republica Moldova
Donica Ilie , Donică Andrei
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Investiţii capitale pentru înfiinţarea şi îngrijirea plantaţiilor pomicole
Donică Andrei , Donica Ilie
Institutul de Pomicultură
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală şi evoluţia dezvoltării pomiculturii în perioada de tranziţie la economia de piaţă
Rapcea Mihail , Donică Andrei , Mladinoi Vasile , Donica Ilie
Institutul de Pomicultură
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Opportunities for the development of ecological horticulture in Rep. Of Moldova
Rapchea M. , Donica Ilie , Pîntea Maria , Griţcan Sava
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-133-3.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 27 of 27