IBN
Închide
Barbacar Nicolae Ion
Cuvinte-cheie (10): chronic pancreatitis (2), CFTR (1), SPINK1 (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 1

Mutaţia genică R117H (CFTR) la pacienţii cu pancreatită cronică din Republica Moldova
Bugai Rodica1, Barbacar Nicolae2, Ţîbîrnă Ion1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Genetic factors that predispose to coronary artery disease.
Caproş Natalia1, Barbacar Nicolae2, Istrati Valeriu1, Popescu Victor1, Butovscaia Cristina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanţa unor factori de risc genetici şi a stresului oxidativ la pacienţii cu pancreatită cronică latentă din Republica Moldova
Bugai Rodica1, Ţîbîrnă Ion1, Barbacar Nicolae2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(61) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Gene implicate în reglarea sistemului renină-angiotensină-aldosteron şi cardiopatia ischemică
Caproş Natalia, Barbacar Nicolae, Istrati Valeriu, Popescu Victor, Butovscaia Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Savant notoriu în legumicultură Dr. hab. Vasile Botnari la 60 de ani
Furdui Teodor1, Găină Boris2, Barbacar Nicolae3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

AMPK şi sindromul metabolic: aspecte genetice
Creţu Constantin, Curocichin Ghenadie, Barbacar Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Caracteristica molecular-genetică a dereglărilor metabolice la hipertensivi
Curocichin Ghenadie1, Cemortan Igor1, Barbacar Nicolae2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(311) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul genetic la pacienţii cu neoplazie colorectală
Hotineanu Vladimir1, Palii Lucian1, Barbacar Nicolae2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Arta Medica
Nr. 3(42) / 2010 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 20 March, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular-genetic characterization of some maize genotypes based on ltp-related amplicons
Bondarenco Ecaterina, Bondarenco Vladimir, Barbacar Nicolae
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(311) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 23 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polimorfismul imunologic şi molecular al unor genotipuri şi populaţii perspective de tomate
Rotaru Ludmila, Bondarenco Ecaterina, Barbacar Nicolae, Lupaşcu Galina, Belousova Galina
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 5

Jubilee: Un cercetător tenace al culturilor agricole. Dr. hab. Valentin Celac la 70 de ani
Furdui Teodor1, Barbacar Nicolae2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polipi ereditari adenomatosi colorectali la pacientii Rep.Moldova- aspecte genetice
Palii Lucian1, Barbacar Nicolae2, Hotineanu Vladimir1, Timiş Tudor1, Bendelic Valentin1, Vrabii Anatol1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savantul Valentin Rodion Celac la 70 de ani
Barbacar Nicolae
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii clinice şi genetico-moleculare cu privire la boala mixtă a ţesutului conjunctiv
Lupaşcu-Volentir Felicia1, Groppa Liliana1, Barbacar Nicolae2, Lupaşcu Galina2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Curierul Medical
Nr. 2 (308) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea metodelor biochimice şi molecular-genetice în diagnosticul hemofiliei în R. Moldova
Şirocova Natalia1, Vicol Mircea2, Barbacar Nicolae3, Ţurea Valentin2
1 Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(43) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Polimorfismele genei factorului IX în populaţia Moldovei
Şirocova Natalia, Vicol Marian, Ţurea Valentin, Barbacar Nicolae
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(19) / 2008 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Aspecte genetice şi moleculare la unele plante superioare
Barbacar Nicolae
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(303) / 2007 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular characterization of some resistance (R) genes in maize genotypes under pathogenic attack
Bondarenco Ecaterina, Barbacar Nicolae
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(303) / 2007 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevalenţa variantelor alelice GLU298ASP ale genei NOS3 la pacienţii cu infarct miocardic
Ichim Andrei1, Istrati Valeriu1, Manea Diana1, Barbacar Nicolae2, Hotineanu Raisa2, Popescu Victor1, Gura Vladimir1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Arta Medica
Nr. 3(24) / 2007 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Corelaţia unor marcheri polimorfi ai genelor enzimei de conversie a angiotensinei 1 şi a receptorilor tip 1 ai angiotensinei 2 cu extinderea procesului aterosclerotic în arterele coronariene
Istrati Valeriu1, Manea Diana1, Barbacar Nicolae2, Calenici Oleg3, Calin G1, Popescu Victor1, Gura Vladimir4, Ichim Andrei1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
3 IMSP Institutul de Cardiologie,
4 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(5) / 2006 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20