IBN
Închide

33Publicaţii

114Descărcări

19196Vizualizări

Barbacar Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Screening-ul contemporan la pacientii cu adenomi colorectali ereditari (sindromul lynch)
Palii Lucian , Hotineanu Adrian , Barbacar Nicolae , Timiş Tudor , Bendelic Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(117) / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Instabilitatea minisatelitică (IMS) a genelor hMLH1, hMLH2 în adenomii colorectali ereditari (sindromul Lynch)
Palii Lucian1 , Hotineanu Adrian1 , Barbacar Nicolae2 , Timiş Tudor1 , Bendelic Valentin1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Diagnosticul genetic - molecular al polipozei adenomatoase familiale (PAF)
Palii Lucian , Barbacar Nicolae , Timiş Tudor , Bendelic Valentin , Hotineanu Vladimir
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul genetic-molecular al polipozei adenomatoase familiale (PAF)
Barbacar Nicolae , Hotineanu Vladimir , Timiş Tudor , Bendelic Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul Național al Societății Române de Coloproctologie
2019. Iași, România. .
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Mutaţia genică R117H (CFTR) la pacienţii cu pancreatită cronică din Republica Moldova
Bugai Rodica1 , Barbacar Nicolae2 , Ţîbîrnă Ion1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The assessment of cationic trypsinogen r122c mutation in patients with chronic pancreatitis in the Republic of Moldova
Bugai Rodica1 , Ţîbîrnă Ion1 , Barbacar Nicolae2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases
Nr. S2(25) / 2016 / ISSN 1841-8724 / ISSNe 1842-1121
Disponibil online 23 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The assessment of the relative estimated risk of some genetic and nongenetic factors for chronic pancreatitis in the population of the Republic of Moldova
Bugai Rodica1 , Ţîbîrnă Ion1 , Barbacar Nicolae2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases
Nr. S2(25) / 2016 / ISSN 1841-8724 / ISSNe 1842-1121
Disponibil online 23 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Genetic factors that predispose to coronary artery disease.
Caproş Natalia1 , Barbacar Nicolae2 , Istrati Valeriu1 , Popescu Victor1 , Butovscaia Cristina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanţa unor factori de risc genetici şi a stresului oxidativ la pacienţii cu pancreatită cronică latentă din Republica Moldova
Bugai Rodica1 , Ţîbîrnă Ion1 , Barbacar Nicolae2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(61) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение Dreb генов у различных генотипов пшеницы
Белоусова Галина , Кузнецова Ирина , Игнатова Зоя , Морару Константин , Барбакар Николай , Bahşiev Aighiuni
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Assessment of the frequency of CFTR gene mutations in chronic pancreatitis patients of the Republic of Moldova
Bugai Rodica1 , Ţîbîrnă Ion1 , Barbacar Nicolae2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Archives of the Balkan Medical Union Supliment
Nr. S3(48) / 2013 / ISSN 0041-6940
Disponibil online 20 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gene implicate în reglarea sistemului renină-angiotensină-aldosteron şi cardiopatia ischemică
Caproş Natalia , Barbacar Nicolae , Istrati Valeriu , Popescu Victor , Butovscaia Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SSR маркеры, созданные на основе нуклеотидных последовательностей протеин киназных генов томата
Заморзаева Ирина , Барбакар Николай
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea marcherilor microsatelitici in analiza molecura a genotipurilor de Lavandula Angustifolia Mill.
Barbacar Nicolae , Bivol Ina , Gonceariuc Maria , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение генетического разнообразия у пшеницы при помощи ISSR-метода
Белоусова Галина , Кузнецова Ирина , Желев Наталия , Игнатова Зоя , Морару Константин , Барбакар Николай
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Savant notoriu în legumicultură Dr. hab. Vasile Botnari la 60 de ani
Furdui Teodor1 , Găină Boris2 , Barbacar Nicolae3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

AMPK şi sindromul metabolic: aspecte genetice
Creţu Constantin , Curocichin Ghenadie , Barbacar Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza SSR a genotipurilor noi de glycine max (L.) Merrill rezistente la fuzarioză
Coreţchi Liuba , Bondarenco Ecaterina , Barbacar Nicolae , Lupaşcu Galina , Budac Alexandru
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование молекулярных (RAPD) маркеров в оценке генетического разнообразия, сходства и родства некоторых гибридов рода VIGNA
Бивол Инна , Барбакар Николай
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Caracteristica molecular-genetică a dereglărilor metabolice la hipertensivi
Curocichin Ghenadie1 , Cemortan Igor1 , Barbacar Nicolae2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(311) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33