IBN
Închide
Bărbuţă Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Tipologia structurilor fundamentale ale enunţurilor din limba română
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Premise pentru elaborarea „Dicţionarului de structuri fundamentale al limbii române”
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de referire la realitate în sistemul părţilor de vorbire
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Cuvântul și enunțul – trăsături distinctive și perspective de abordare
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observaţii privind paradigma comunicativă a enunţului în limba română
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Buletin de Lingvistica
Nr. 19-20 / 2019 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structurile fundamentale ale limbii române şi actualizările lor discursive
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Câteva aspecte privind semantica şi pragmatica pronumelui din limba  română
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lingvistică structurală vs lingvistică pragmatică
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note privind criteriile de identificare a deicticelor din limba română
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 3-a. 2017. Cluj-Napoca, România. ISSN ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X.
Disponibil online 14 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbele performative în limba română
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Diateza şi derivarea actanţială în limba română
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 15-16 / 2015 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul teoretic al pragmaticii lingvistice
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tema şi nivelul structurii informaţionale al enunţului în limba română
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Factorii extralingvistici şi nivelurile de codificare a informaţiei în structura enunţului
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teodor Cotelnic la 80 de ani
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Două modele de descriere semantico-pragmatică a enunţului din limba română
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enunţul şi operaţiunile enunţiative în limba română
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note privind nivelul structurii informaţionale al enunţului
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(260) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note privind semantica şi sintaxa părţilor de propoziţie
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

ALEXANDRU DÂRUL. Probleme de structură a limbii tratate din perspectiva gramaticii explicative (studii şi materiale). – Chişinău, Tipografi a Centrală, 2009, 212 p.
Bărbuţă Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25