IBN
Închide
Hârbu Eduard
Cuvinte-cheie (37): solvency systems (1), solvency margin (1), Solvency II (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Analiza statistică a consumului populaţiei
Alcaz Nicolina, Hârbu Eduard
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori statistici de analiză şi monitorizare a sistemului public de pensii
Verejan Oleg, Bradu Marcel, Hârbu Eduard, Tacu Mariana, Verejan Victoria
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de sustenabilitate și soluții alternative de dezvoltare a sistemului național de pensii
Verejan Oleg, Hârbu Eduard, Răducanu Marcel
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia migraţiei în Republica Moldova
Chiorăscu Mihaela, Hârbu Eduard
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Caracterizarea nivelului de dezvoltare socială și economică a localităților din Republica Moldova cu ajutorul IDES
Roşcovan Mihai1, Hârbu Eduard2, Galer Lilian3, Prisacari Maria4
1 Business Consulting Institute (BCI),
2 Academia de Studii Economice din Moldova,
3 Biroul Naţional de Statistică,
4 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Procese demografice regionale în Republica Moldova
Hârbu Eduard
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-714-0.
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Evaluarea performanţelor competitive ale băncilor comerciale moldoveneşti pe baza paradigmei S-C-P şi a ipotezei eficienţei
Hârbu Eduard, Croitoru Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Aspecte privind performanţa inovaţională a Republicii Moldova (În baza studiului Innobarometru 2010)
Hârbu Eduard
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de evaluare şi ierarhizare a performanţei inovative a unităţilor economice
Hârbu Eduard
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(57) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Sistemul de evaluare a capacităţii de inovare a instituţiilor de cercetare
Hârbu Eduard1, Cernei Ghenadie2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10