IBN
Close
Dragnev Demir Miron
Cuvinte-cheie (40): Moldova (2), Moldovan RSS (1), scientific researchers (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Discursul legitimant în structurile instituţionale de cercetare istorică academică din Moldova sovietică
Dragnev Demir12, Xenofontov Ion3
1 Institutul de Istorie,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea instituțională a cercetărilor istorice academice în RSS Moldoveanescă: premise, etape și elaborarea discursului legitimant
Dragnev Demir12, Xenofontov Ion34
1 Institutul de Istorie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Alexandru I. Gonța – un deschizător de drumuri în medievistica românească postbelică (către 100 ani de la naștere)
Dragnev Demir
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Includerea instituţiilor ştiinţifice din RSS Moldovenească în campaniile ideologice staliniste din Uniunea Sovietică (1946-1953)
Dragnev Demir12, Xenofontov Ion32
1 Institutul de Istorie,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala teologică din Basarabia țaristă într-o lucrare fundamentală
Dragnev Demir1, Xenofontov Ion2
1 Institutul de Istorie,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Constatări cu privire la rolul statului românesc în mișcarea națională din Basarabia sub stăpânirea Imperiului Rus (1812-1917)
Dragnev Demir
Institutul de Istorie al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917 – 2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
Vol. 1. 2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un studiu de referinţă despre geneza problemei basarabene
Dragnev Demir1, Cernenchi Eugeniu2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

130 de ani de la nașterea lui Alexandru V. Boldur – cercetător al istoriei Basarabiei în context românesc și european
Dragnev Demir
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Științele socioumanistice: evoluție și personalități
Dragnev Demir
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Eugen Russev, fondator al științei academice din Republica Moldova, la 100 de ani de la naştere
Dragnev Demir1, Xenofontov Ion2
1 Institutul de Istorie al AŞM,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eugeniu Russev, omul și savantul în contextul epocii sale (100 de ani de la naștere)
Dragnev Demir1, Xenofontov Ion2
1 Institutul de Istorie al AŞM,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(104) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția politicii comercial-vamale a țării Moldovei sub impactul economiilor – univers europeană și otomană (mijlocul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea)
Dragnev Demir1, Costin Petru2
1 Institutul de Istorie al AŞM,
2 Centrul de Cultură şi Istorie Militară.
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(103) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoricul Ion Chirtoagă la 70 de ani
Dragnev Demir
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(101) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pavel Dimitriu – renumit istoric demograf
Dragnev Demir
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(101) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Constituţia – subiect de cercetare ştiinţifică
Dragnev Demir, Xenofontov Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documente inedite cu privire la unele moşii de la est de Prut ale Mănăstirii Golia (sec. XVII-XVIII)
Dragnev Demir, Svetlicinîi Larisa
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(99) / 2014 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 June, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria relaţiilor externe ale Ţării Moldovei în documente şi materiale
Dragnev Demir
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Ioan Caproşu la 80 de ani
Dragnev Demir, Constantinov Valentin
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(99) / 2014 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 June, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un tezaur de surse istorice unice (Către jubileul de 80 ani al Profesorului Ioan Caproșu)
Dragnev Demir, Marșalcovschi Teo-Teodor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 25 April, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Valentin Zelenciuc – o remarcabilă personalitate a ştiinţei etnografice din Republica Moldova
Dragnev Demir, Şofransky Zinovia, Nesterova Tamara, Stepanov Veaceslav
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 13-14 / 2013 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29