IBN
    
    
  


    
Close
Dragnev Demir Miron
Afiliat la Institutul de Istorie al AŞM

2017 - 1

Constatări cu privire la rolul statului românesc în mișcarea națională din Basarabia sub stăpânirea Imperiului Rus (1812-1917)

Dragnev Demir
Centenar Sfatul Ţării: 1917 – 2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
Vol. 1. 2017. CHIȘINĂU, 2017. Editura Lexon PRIM. 329-339.
Disponibil online 12 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Științele socioumanistice: evoluție și personalități
Dragnev Demir
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
130 de ani de la nașterea lui Alexandru V. Boldur – cercetător al istoriei Basarabiei în context românesc și european
Dragnev Demir
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 6 July, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Pavel Dimitriu – renumit istoric demograf
Dragnev Demir
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(101) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția politicii comercial-vamale a țării Moldovei sub impactul economiilor – univers europeană și otomană (mijlocul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea)
Dragnev Demir, Costin Petru
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(103) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 23 February, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eugen Russev, fondator al științei academice din Republica Moldova, la 100 de ani de la naştere
Dragnev Demir, Xenofontov Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 31 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eugeniu Russev, omul și savantul în contextul epocii sale (100 de ani de la naștere)
Dragnev Demir, Xenofontov Ion
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(104) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 23 February, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoricul Ion Chirtoagă la 70 de ani
Dragnev Demir
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(101) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Profesorul Ioan Caproşu la 80 de ani
Dragnev Demir, Constantinov Valentin
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(99) / 2014 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 June, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documente inedite cu privire la unele moşii de la est de Prut ale Mănăstirii Golia (sec. XVII-XVIII)
Dragnev Demir, Svetlicinîi Larisa
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(99) / 2014 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 June, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10