IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071616519283141949204
Volume57695253820
Total2164168604432134

Vizualizări   1470Descărcări   41

Conţinutul numărului de revistă

A fost lansat programul cadru „Orizont 2020” pentru parteneriatul estic 3-3
Tofan Eugenia
De la Programul Cadru 7 la Programul Orizont 2020 4-5
Romanciuc Lidia
Primul forum moldo-român în domeniul ştiinţei şi educaţiei 6-8
Tofan Eugenia
Rezoluţie 9-9
Monumentul limbii române 10-10
Tofan Eugenia
Competitivitatea şi creşterea economică în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene 11-16

CZU: 338.22(478)

Belostecinic Grigore, Chistruga Boris, Iliadi Gheorghe, Guţu Corneliu, Movilă Irina, Baltag Grigore
Sisteme pentru valorificarea energiilor regenerabile 17-20

CZU: 620.92

Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Bostan Viorel, Sochirean Anatolie, Crudu Radu, Guţu Marin, Porcescu Gavril
Dispozitive mecatronice, tehnologii industriale şi satelitare 21-25

CZU: 629.78

Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Secrieru Nicolae, Bostan Viorel, Sochirean Anatolie, Candraman Sergiu, Gangan Sergiu, Margarint Andrei, Griţcov Sergiu
Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică 26-31

CZU: 001.891:51(478)

Ciocanu Gheorghe, Damian Florin
Conectarea diasporei ştiinţifice la sectorul de cercetare dezvoltare 32-37

CZU: 001.89(478)+327.58

Varzari Vitalie
Clusterul educaţional-ştiinţific, structură eficientă în asigurarea calităţii instruirii prin cercetare 38-41

CZU: 001.891:378(478.2)

Port Angela, Revenco Adelina, Clapco Steliana
Impactul opţiunilor de integrare asupra comerţului agroalimentar 42-46

CZU: 338.439.5:339.56(478:4/5)

Stratan Alexandru
Modelarea impactului corupţiei avansate asupra creşterii economice 47-50

CZU: [330.4:338.1+328.185](478)

Naval Elvira
Interferenţa luminii împrăştiate de două puncte cuantice 51-53

CZU: 535.41:[535.14+530.145]

Cîrlig Sergiu, Macovei Mihai
Comunicarea optică bazată pe haos cu ajutorul laserelor semiconductoare cu cavitate de aer 54-60

CZU: 53:004+621.375.826

Sanduţa Ana, Rusu Spiridon, Tronciu Vasile
Digitizarea,recunoaşterea şi conservarea patrimoniului cultural-istoric 61-68

CZU: 004.9:008(478)

Boian Elena, Ciubotaru Constantin, Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila
Cu privire la securitatea mediului ambiant 69-73

CZU: 504.06(478)

Voloşciuc Leonid
Fondul genetic al viţei de vie –precondiţie strategică a vitiviniculturii sustenabile 74-82

CZU: 575:634.8(478)

Savin Gheorghe
Cianobacteria spirulina platensis — matrice pentru producerea compuşilor organici selenocomponenţi 83-88

CZU: 582.232.2:579.226:577.1

Rudic Valeriu, Djur (Maxacova) Svetlana, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Rudi Ludmila, Şova Sergiu
Noi oportunităţi în dezvoltarea remediilor antituberculoase 89-91

CZU: 579.61:615.31:616.24-002.5

Macaev Fliur, Boldescu Veaceslav, Duca Gheorghe
Problema antibioticorezistenţei microbiene 92-100

CZU: 579.234:577.18+615.33

Prisacari Viorel, Berdeu Ion
Lecţia de românism a românilor de la răsărit (sau cum am devenit moldovean…) 101-108

CZU: 94(478+498)

Pop Ioan-Aurel
De la Basarabia la Republica Moldova. Frământări personale în contextul evenimentelor istorice 109-122

CZU: 94(478)

Pasat Valeriu
Monede medievale moldoveneşti din ţara de jos bătute la mijlocul secolului al XV-lea 123-125

CZU: 902/903:737"14"

Dergaciova Lilia
Reflecţii explicative cu privire la originea doinei ca stil melodic şi specie melopeică 126-132

CZU: 78.03

Ghilaş Victor
Colindatul de ceată bărbătească în integritatea complexă solstiţială 133-135

CZU: 398.332(478+498)

Filip Iulian
Гагаузская народная несказочная проза 136-139

CZU: 821.512.165-31.09

Сырф Виталий
Ars poetica lui Dumitru Matcovschi 140-145

CZU: 821.135.1-1(478).09

Burlacu Alexandru
Pictorii basarabeni şi şcoala de la Paris. Notiţe preliminare 146-152

CZU: 75(478+44)

Stăvilă Tudor
Academicianul Anatol Kovarski,ctitor al şcolii naţionale de geneticieni şi amelioratori 153-154

CZU: 63(478)(092)

Palii Andrei
O reconstrucţie integratorie a universalităţii româneşti 155-157

CZU: 94(478):008

Corlăteanu-Granciuc Silvia
Istoria relaţiilor externe ale Ţării Moldovei în documente şi materiale 158-160

CZU: 94:327(478)"1360/1858"(093)

Dragnev Demir
O frumoasă realizare a universitarilor bălţeni 161-163

CZU: 821.135.1.09

Bacalov Sergiu
Constituţia – subiect de cercetare ştiinţifică 164-165

CZU: 342.4(478)

Dragnev Demir, Xenofontov Ion
Managementul ecologic: un nou mecanism de administrare a relaţiilor mediu-societate 166-168

CZU: 574:005

Duca Gheorghe
O monografie remarcată de organizaţia internaţională a viei şi vinului 169-170

CZU: 634.8:631.5(478)

Găină Boris
Un potenţial genetic insuficient explorat, pus în valoare în ampelografie 171-171

CZU: 634.8

Găină Boris
Parcurile boiereşti –bijuterii peisajere 172-173

CZU: [712.253+581.9](478)(09)

Pană Sergiu
Un studiu analitic despre un artist complex 174-174

CZU: 78.071.2(478)(092)

Nagacevschi Elena
O carte despre infinitul textului virtual 175-176

CZU: 004.55+801.73:003

Cartaleanu Tatiana
Prof. univ., dr. hab. Maria Palistrant la 80 de ani 177-177

CZU: 53(478)(092)

Moscalenco Vsevolod, Cojocaru Ion
Academicianul Gheorghe Mişcoi la 70 de ani 178-179

CZU: 51(478)(092)

Lozovanu Dmitrii, Secrieru Grigore
Dr. Grigore Botezatu la 85 de ani 179-180

CZU: [398+82](478)(092)

Butnaru Tatiana
Academicianul Ion Ababii la 70 de ani 181-182

CZU: 61(478)(092)

Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Ciochină Valentina
Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă la 70 de ani 182-185

CZU: 61(478)(092)

Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Ciochină Valentina
Dr. hab. Dormidont Şerban la 75 de ani 185-186

CZU: 53(478)(092)

Duca Gheorghe, Tighineanu Ion, Culiuc Leonid, Simaşchevici Alexei
Dr. Claudia Cemârtan la 60 de ani 187-188

CZU: 80(478)(092)

Hanganu Aurelia
Dr. hab. V. Celac la 75 de ani 189-190

CZU: 57(478)(092)

Duca Gheorghe, Ciubotaru Alexandru, Botnari Vasile, Voloşciuc Leonid
Prof. univ., dr. hab. Piotr Hadji la 75 de ani 190-192

CZU: 53(478)(092)

Moscalenco Sveatoslav