IBN
Close
Cojocaru Gheorghe Efim
Cuvinte-cheie (45): Romania (2), Glavlit (1), RSSM (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Chestiunea Basarabiei. Negocierile lui D. N. Ciotori cu reprezentanții sovietici 
Cojocaru Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(117-118) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 12 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poziția organelor sovietice de conducere cu referire la situația literaturii și învățământului în RSSM (anii ’40 - ’60) în viziunea istoriografiei recente
Caciula Ivan1, Cojocaru Gheorghe2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Istorie
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

„Universul cultural” al acad. Andrei EȘANU. Omagiu la 70 de ani
Cojocaru Gheorghe, Corlăteanu-Granciuc Silvia
Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academician Andrei Eșanu – istoric al culturii românești. Omagiu la 70 de ani
Cojocaru Gheorghe, Corlăteanu-Granciuc Silvia
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(115) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clarvăzătorul istoric al culturii românești. Acad. Andrei EȘANU la 70 de ani
Cojocaru Gheorghe, Corlăteanu-Granciuc Silvia
Institutul de Istorie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cr. Rakowsky – N. Titulescu: un duel în chestiunea Basarabiei în presa internaţională (1924)
Cojocaru Gheorghe
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declararea Republicii Democratice Moldovenești în contextul revoluției rruse din 1917
Cojocaru Gheorghe
Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O „samă” de gânduri la ceas aniversar (27 martie 2018)
Cojocaru Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(113) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omagiu istoricului Valeriu Pasat – 60
Cojocaru Gheorghe, Enciu Nicolae
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Blocul Moldovenesc al Sfatului Țării, făuritor al destinului Basarabiei
Cojocaru Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blocul Moldovenesc al Sfatului Țării, făuritor al destinului Basarabiei
Cojocaru Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chestiunea Basarabiei în corespondența diplomatică a lui Mihail Kăgălniceanu în anii Războiului de Independență
Cojocaru Gheorghe, Sclifos Eugen-Tudor
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(110) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O pledoarie pentru „unirea sufletească” (sf. anului 1918)
Cojocaru Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(112) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Autodeterminarea Basarabiei in condițiile anului 1917,in concepția lui Alexandru V. Boldur
Cojocaru Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(106) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 14 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Franța și ratificarea tratatului Basarabiei de la Paris, din 28 octombrie 1920
Cojocaru Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(105) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 13 October, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă biografie a lui Cr. Rakovski
Cojocaru Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(107) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O vizită a primului ministru Ionel Brătianu la Chişinău, Orhei, Tighina şi Cetatea Albă
Cojocaru Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(3) / 2016 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 4 July, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un istoric de talie europeană. M. c. Demir Dragnev la 80 de ani
Cojocaru Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Unirea Basarabiei cu România în concepția lui C. Stere
Cojocaru Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(102) / 2015 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Însuşirea corectă a destinelor poporului român în istorie” ca preocupare dominantă a academicianului ioan-aurel pop
Cojocaru Gheorghe
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 17 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35