IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Orientări actuale în cercetarea doctorală",
Bălți, Moldova, 15 septembrie 2018
Cuvinte-cheie (198): image (3), culture (3), educator (2)
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani la culegeri
Volum, serie, parte, nr: Ediţia a VIII-a
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Responsabili de ediție: Gaşiţoi N.
Locul publicării: Bălți, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-50-236-8
CZU: 082:378=135.1=111=161.1 O-75
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 10 decembrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (4)Tehnică (1)Filologie (14)Istorie (3)Economie (1)Filosofie (3)Geografie (1)Drept (5)Pedagogie (9)Studiul artelor, culturologie (2)Psihologie (3)Sociologie (6)Ştiinţe politice (1)